Leder: Sig mig hvem dine venner er ...

Slettet Bruger,

15/08/2007

Hvis man vil vide, hvilken farve journalistikken fra Danmarks Radio har, så skal man bare se på Danmarks Radios venner. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at venstrefløjen bare elsker DR, mens mediemastodonten omvendt vækker mere jordnære følelser hos borgerlige.

Det er også i det lys, man skal se Mogens Lykketofts seneste angreb på regeringen og statsminister Anders Fogh Rasmussen. Regeringen er "i sin stræben efter den totale magt [...] i færd med at kvæle den kritiske og dybdeborende journalistik i Danmarks Radio", skriver Lykketoft i en kronik i Politiken, inden han tilføjer, "- ved passivt at se til, mens Plummer skærer ned for at indhente overskridelserne på byggeriet af DR Byen".

Mogens Lykketofts første påstand er en lodret løgn. Anders Fogh Rasmussen har mange fejl, men han er i forhold til pressen, herunder ikke mindst DR, langt mere åben, end Lykketofts tidligere ven, Poul Nyrup Rasmussen, var. Det var Fogh, der gav tv adgang til statsministerens ugentlige pressemøder - under Nyrup måtte der ikke optages billeder. Foghs beslutning har gjort det nemmere for DR at udøve kritisk journalistik i forhold til statsministerens politik, fordi han hver uge stiller op foran et kamera og besvarer spørgsmål, mens Nyrup bare kunne affeje henvendelser fra det magtfulde tv-medie med en påstand om, at han sad i møder, havde for travlt o.s.v.

Lykketofts anden påstand er rigtig. Regeringen ser passivt til, mens generaldirektøren skærer ned i DR på grund af de vilde overskridelser af byggebudgetterne i DR-Byen. Heldigvis gør regeringen det, og det burde politikerne gøre oftere, når offentlige bygherrer ikke har styr på deres pengesager. Det kunne måske anspore til lidt mere ansvarlighed i projekteringsfasen.

Regeringens tilgang til DR er den jordnære borgerlige, mens Lykketoft optræder som repræsentant for en venstrefløj, der bare gerne vil hjælpe vennerne i DR, når de har bragt sig selv i økonomisk uføre.

Kilde: