Leder: Nyt fra en kvinde for frihed

Slettet Bruger,

08/10/2007

Når et menneske med sjældne mellemrum træder frem med den påstand, at visse personer af hensyn til deres endnu uundfangede børn ikke burde have lov til at få netop børn, så bør advarselslamperne blinke. For påstanden er åbenlyst forkert. Man kan jo bare spørge de børn og voksne, som er blevet født til trods for, at de angiveligt ville være bedst tjent med ikke at være til: Langt hovedparten vil svare, at de er glade for, at de er her, og at de ikke ville have foretrukket ikke at være her.

Så når feministen og islamkritikeren Lone Nørgaard bruger sin adgang til Jyllands-Postens søndagskronik til at skrive, at tilværelsen er en hård branche, og "har man oven i købet været så usmart at trække en nitte i forældretombolaen, er eksistensen som ufødt nok at foretrække", så passer det simpelthen ikke. Det er bare noget, hun skriver for at få sine læsere til at sluge det egentlige ærinde med sin kronik, nemlig et forslag om at staten skal have adgang til tvangsmæssigt at indoperere en chip i kvinder, som skønnes at være uegnede som forældre, så de ikke kan blive gravide.

Lyder det som en aprilsnar? Det er det ikke. Chippen skal ifølge Lone Nørgaard indopereres i to kvindetyper: For det første dem der ikke kan forsørge sig selv, for de kan heller ikke forsørge deres børn. Og for det andet dem som tidligere har haft problemer med at tage sig ordentligt af deres børn.

Hvorfor skal det ske? Fordi det ikke er en menneskeret at få børn, fortæller Lone Nørgaard og bruger helt horrible eksempler for at få os til at forstå det: Det er jo heller ikke en menneskeret for pyromaner at få huse stillet til rådighed, som de kan brænde af, eller for voldtægtsmænd at få adgang til potentielle voldtægtsofre.

At den slags rablerier kommer fra Lone Nørgaard, der er med i kredsen omkring foreningen med det lidet passende navn Kvinder for frihed, er sigende. Indtil videre har foreningen og personerne bag mest gjort sig bemærket med forslag om forbud og tvang. Kvinder for frihed vil forbyde en bestemt slags hovedbeklædning, som hævdes at repræsentere en undertrykkelse af samtlige kvinder, som bærer det, selvom ikke én eneste kvinde i Danmark har fortalt, at hun blev presset til at gå med det mod sin vilje. Foreningens formand, børnelæge Vibeke Manniche, har foreslået 500 tykke børn tvangsfjernet fra deres familier og anbragt på børnehjem. Og nu kommer altså også Lone Nørgaard med den idé, at bl.a. kvinder på bistandshjælp skal til læge og have indopereret en chip. Man ser for sig, at kvinder der modsætter sig, hives til lægen af politiet og fikseres med arm- og benspænder, mens indgrebet foretages.

Kvinder for frihed? De burde tage navneforandring til Kvinder for forbud, tvang og mere kontrol, end du i din vildeste fantasi havde forestillet dig.

Kilde: