Leder: Når de penge, man spenderer, ikke kommer fra egen pengepung

Byggeskandalen i Danmarks Radio, hvor en fraværende ledelse og bestyrelse ifølge en revisionsrapport må påtage sig hovedansvaret for, at DR Byen ik...

Slettet Bruger,

20/06/2008

Byggeskandalen i Danmarks Radio, hvor en fraværende ledelse og bestyrelse ifølge en revisionsrapport må påtage sig hovedansvaret for, at DR Byen ikke som budgetteret kom til at koste 3,0 mia. kr, men i stedet 4,7 mia. kr. vil utvivlsomt få hoveder til at rulle. I hvert fald i bestyrelsen hvor der stadig sidder folk, som havde ansvar i den periode, hvor de største fejltrin blev begået. At f.eks. Albertslund-borgmester Finn Aaberg skulle kunne fortsætte i bestyrelsen, når han også har været formand for det byggeudvalg, der fremstår som en af hovedskurkene, forekommer at være helt utænkeligt.

Ét sted kommer der dog med 100 procent sikkerhed ikke til at rulle hoveder, selvom man her bærer et mindst lige så stort ansvar, nemlig hos de politikere i Folketingets finansudvalg, som i 1999 bevilgede et statsgaranteret lån på 2,3 mia. kr. til DR's grandiøse byggeplaner. Bevillingen skete alene på baggrund af en forundersøgelse af byggeriets pris, og politikerne krævede ikke, at der skulle laves en tilbundsgående undersøgelse, før man tog det første spadestik i Ørestaden.

Politikerne bevilgede altså et milliard-lån til et byggeri, uden at der var lavet et ordentligt overslag over, hvad byggeriet ville komme til at koste. Alle muligheder stod åbne for, at byggeriet i virkeligheden ville blive dyrere, og at Folketingets finansudvalg så ville være nødsaget til at bevilge nye summer, fordi alternativet ville være et halvfærdigt og ubrugeligt mediekompleks på en mark på Amager.

Sådan optræder kun mennesker, som ikke spenderer fra deres egen pengepung! Og disse mennesker, som i Folketingets finansudvalg stemte for aktstykket, der bevilgede lånet til DR, var:

Peter Duetoft (CD), Jan Petersen (S), Helle Degn (S), Klaus Hækkerup (S), Jakob Buksti (S), Jørgen Estrup (RV), Gitte Seberg (KF), Bendt Bendtsen (KF) og Kim Behnke (FP).

Udvalgets øvrige otte medlemmer fra Venstre, SF, Kristeligt Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti kunne af forskellige grunde ikke stemme for. Venstres begrundelse, som den fremgår af aktstykket, er værd at citere her:

"Venstres medlemmer af udvalget har ved voteringen udtalt, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag - økonomisk eller planmæssigt."

Kilde: