Leder: Når de, der burde gøre arbejdet, ikke gør det

Det er svært at forstå, hvorfor politikerne hidser sig sådan op over, at den kriminelle indvandrerbande Black Cobras fik sat en stopper for uroligh...

Slettet Bruger,

24/03/2008

Det er svært at forstå, hvorfor politikerne hidser sig sådan op over, at den kriminelle indvandrerbande Black Cobras fik sat en stopper for urolighederne og ildspåsættelserne i København og andre større danske byer i vinterferien. Man kan begræde, at politiet ikke evnede at gøre det, men når det nu ikke var tilfældet, så burde ingen kunne være utilfreds med, at der så var andre end politiet, som gjorde arbejdet. Balladen skulle jo have en ende.

At Black Cobras motiver for at sætte en stopper for balladen var lyssky, nemlig at banden ønskede fred og ro omkring sit narkosalg, er en anden sag. Alt for mange triste skæbner er i tidernes løb blevet skabt af narkomisbrug, og ordentlige mennesker bør derfor holde sig ude af den branche, men i det mindste er det en skæbne, deres kunder selv har valgt. Den kriminalitet, som Black Cobras satte en stopper for, handlede om at ødelægge det for andre ved at brænde deres bil, bolig eller institution af, og det er jo helt anderledes civilisationsnedbrydende.

"Desværre viser det her, at der er en kriminel underverden, som i visse kvarterer fylder mere, end vi gør os begreb om. Det er bekymrende," siger Venstres Kim Andersen, og det har han ret i, men problemet opstår jo ikke ud af den blå luft, men har sin baggrund i politikernes svigt. Hvor der er et magttomrum, vil nogle søge at ufylde det, og det magttomrum, som Black Cobras udfylder, er det, som er skabt af, at myndighederne ikke vil bruge den nødvendige magt. Sanktionsmulighederne overfor de unge ballademagere var jo helt utilstrækkelige, da de i vinterferien hærgede deres bydele, og politikernes svigt blev åbenlyst for enhver, da statsministeren gik på tv-skærmene efter over en uges brandstiftelser og intet bud havde på, hvordan optøjerne skulle bringes til ophør.

I stedet tog Black Cobras over. Ikke Guds bedste børn, men her gjorde de da i det mindste lidt nytte.

Kilde: