Leder: Liberal Alliance uden liberal erhvervspolitik

Liberal Alliance har mange glimrende programpunkter, men når det kommer til erhvervspolitikken, falder man gang på gang igennem

Slettet Bruger,

23/09/2009

Liberal Alliance har mange glimrende programpunkter, men når det kommer til erhvervspolitikken, falder man gang på gang igennem. Det burde ellers ikke være så svært at finde det liberale svar, når andre partier vil bruge af skatteydernes midler til at redde fallerede erhvervsforetagender: Nej, nej og atter nej, må være budskabet. Kan virksomhedernes ejere ikke drive virksomhed, så må de finde noget andet nyttigt at give sig til. Lad falde hvad ikke kan stå - så er der også mere plads til de virksomheder, som formår at blomstre på egen hånd, fordi de leverer en vare, som der faktisk er købere til.

Alligevel deltager Liberal Alliance nu for tredje gang i en erhvervsstøttepakke. Første gang var det Bankpakke I, som man vist nok fortrød sin deltagelse i senere. Dog ikke mere end at man, da man fik chancen igen, lagde stemmer til Bankpakke II. Og nu kommer Liberal Alliances opbakning så til en erhvervsstøttepakke, der vil koste skatteyderne fire mia. kr. til bl.a. lån til virksomheder, som bankerne ikke vil låne ud til på samme vilkår, som statsbanken nu skal tilbyde.

"Det er virksomhederne, som driver samfundets vækst. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk hold giver dem de bedste muligheder for at klare sig gennem krisen," siger Liberal Alliances erhvervsordfører, Villum Christensen. Jo tak, men det er jo ikke alle virksomheder, som skaber vækst. Nogle brænder en masse penge af og går så rabundus, fordi deres forretningsidé ikke duede. Spørgsmålet er derfor, hvad der er den bedste metode til at skille levedygtige, vækstskabende virksomheder fra dødfødte eller fastkørte, underskudsgivende virksomheder.

Her viser al erfaring, at et kapitalistisk system, hvor regningen skal betales af folk og virksomheder selv, når der er foretaget en fejlinvestering, er mindre fejlbehæftet end systemer, hvor politikere eller embedsmænd kan investere andre folks penge. Som onkel Milton sagde det:


Kilde: