Leder: Leksigalt

Slettet Bruger,

26/05/2007

Skulle én af de 107.000 danskere, som trods tidens arbejdskraftmangel figurerer som ledige i de officielle statistikker, en dag være så uheldig at løbe ind i en socialrådgiver, som kræver af ledige, at de skal tage imod det arbejde, som tilbydes (det ville være uheldigt, men den slags kan faktisk ske - man hører jo også om folk, der får en potteplante i hovedet), så følger her et godt råd: Bed socialrådgiveren slå op i onlineudgaven af Den Store Danske Encyklopædi under rubrikken "velfærdsstat". For tiden er det endda gratis. Læs så op hvad der står: "I sin yderste konsekvens kan det føre til, at man kan nægtes sociale ydelser, hvis man ikke vil stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet på det offentliges betingelser; dermed berøres selve kernen i velfærdsstatsbegrebet, det sociale borgerskab".

Så er alle problemer løst! Ingen socialrådgiver i dette land vil i konflikt med "kernen i velfærdsstatsbegrebet", slet ikke når den kerne hedder noget så flot som "det sociale borgerskab". Så hellere medvirke til at loven, som kræver, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man vil hæve kontanthjælp eller dagpenge, brydes.

Hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde Den Store Danske Encyklopædi til at fortælle os den slags ting? De fleste vil jo intuitivt mene, at folk, der simpelthen ikke ønsker at arbejde, heller ikke har nogen adkomst til at kræve, at andre skal arbejde for dem. Men så er det godt, at der findes en professor som Tim Knudsen, som i Encyklopædien kan fortælle os om de finere principper i dette samfunds opbygning, så vi ikke forfalder til at give den indre svinehund frit løb.

Tænk hvis det offentlige ikke havde ydet 30 millioner kroner i støtte til at få Encyklopædien online. Hvad skulle vi så have gjort? Brugt vores sunde fornuft?

Kilde: