Leder: Lavrente-fundamentalisterne

Det er ikke til at vide, om vi har at gøre med endnu et udslag af mangel på langtidshukommelse i den offentlige debat, eller om Euroens venner blot...

Slettet Bruger,

26/10/2008

Det er ikke til at vide, om vi har at gøre med endnu et udslag af mangel på langtidshukommelse i den offentlige debat, eller om Euroens venner blot helst vil undgå at forholde sig til sandheder, der for dem er ubehagelige, når de nu alle vegne begræder, at Danmark står uden for euroen og derfor i den nuværende situation må have en højere rente end Eurolandene. Men sådan ligger landet:

For godt to uger siden fortalte Økonomi- og Erhvervsministeriet i et notat, hvad liberale økonomer fra den såkaldte "østrigske skole" har sagt længe, også mens boligboblen endnu kun var i sin vorden: At det er den lave rente, som verdens centralbanker har sat i de senere år, der har forårsaget de urealistiske prisstigninger på boliger, som vi også har set herhjemme - prisstigninger der nu resulterer i et tilsvarende fald og teknisk insolvens hos hundredetusinder af danske boligejere. Den lave rente har også ført til - selvom det ikke står i notatet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet - opskruede og urealistiske aktiepriser, og det forhold, at både bolig- og aktieboblerne nu lukker luft ud, udgør en meget stor del af den internationale finanskrise, som vi oplever nu.

Og alligevel skal vi så altså høre Euroens fortalere bruge den nuværende højere rente i Danmark i forhold til Eurolandene som begrundelse for, at Danmark bør være med i Euroen. Vi har en international finanskrise, som er skabt af et alt for lavt renteniveau, men Euro-folket fortsætter bevidstløst med at argumentere for, at lav rente altid er at foretrække frem for en højere rente.

Vi skal ikke på denne plads gøre os kloge på, hvilket renteniveau dansk økonomi på langt sigt ville have mest gavn af lige nu. Men netop i den nuværende situation kan vi i hvert fald konstatere, at lav rente tidligere ikke har været en lyksalighed i sig selv, og at de, der forsøger at gøre som om, endnu har en lektie eller to at lære.

Kilde: