Leder: Konservative udlånsrenter

Så kom vi også så langt, at de Konservative nu er åbne for et forslag fra Dansk Folkeparti om at statsstyre bankernes udlånsrenter

Slettet Bruger,

06/08/2009

Så kom vi også så langt, at de Konservative nu er åbne for et forslag fra Dansk Folkeparti om at statsstyre bankernes udlånsrenter. Midlet er offentlig støtte via delvis tilbagebetaling af den præmie, som bankerne frivilligt har betalt for at være omfattet af statens garanti for, at indlånerne altid vil kunne få deres penge tilbage, hvis en bank går neden om og hjem. Penge, som kun banker, der låner ud på betingelser, som politikerne finder bedst, vil kunne få tilbagebetalt.

Det er kun ni måneder siden, at den konservative formand, økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, talte om nordkoreanske tilstande, fordi Socialdemokraterne efter hendes mening ville statsstyre banksektoren lige lovligt meget. Men i dag går de Konservative både ind for statsligt medejerskab i bankerne og altså også en statsstyret udlånspolitik. De nordkoreanske tilstande behøver Lene Espersen ikke længere at kigge langt efter - de findes i hendes og partifællernes egne hoveder.

Den nuværende finanskrise blev bygget op via for mange og for store udlån, der var affødt af et meget lavt renteniveau sat af central- og nationalbanker over hele verden. Der var for meget forbrug og for lidt produktion. Pengene var for billige. Nu retter verden ind efter mere realistiske forventninger til fremtidens økonomi. Pengene sidder ikke længere så løst, og det er, som tænketanken CEPOS pointerer, både sundt og naturligt.

Men de Konservative ved altså bedre. Mærkeligt er det, at ingen af dem hverken kommer fra eller får fine stillinger i bankverdenen efter endt politisk karriere - så kloge som de er på udlånspolitik.

Kilde: