Leder: Khader er en pinlig plet på Det Konservative Folkepartis omdømme

De Konservative har med valget af Naser Khader som partiets integrations- og udenrigsordfører tvunget omverden til at tage ham alvorligt, selvom de...

Slettet Bruger,

02/09/2009

De Konservative har med valget af Naser Khader som partiets integrations- og udenrigsordfører tvunget omverden til at tage ham alvorligt, selvom det måske ville være mere nådigt at lade være. Han taler jo nu engang ikke kun på egne vegne, men for hele det konservative regeringsparti. Så derfor ...

Hvem skulle have troet, at de Konservative ville synke så dybt, som de i går gjorde, da Naser Khader på sin folketingsgruppes vegne stillede spørgsmålstegn ved religionsfriheden i Danmark. For det var netop, hvad Khader gjorde, da han kaldte det store flertal i Københavns Borgerrepræsentation "naivt", fordi det har stemt ja til en lokalplan, som vil tillade byggeri af en stormoske i Københavns nordvestkvarter. Nu er dette at gå ind for religiøse menneskers frihed til at forsamle sig om deres tro i eget hus - religionsfrihed, kort og godt - altså "naivt" ifølge de Konservative.

Naser Khader begrundede sin kritik af flertallet med, at dele af finansieringsgrundlaget for moskebyggeriet tilsyneladende tilvejebringes via iranske kontakter. Men det er jo ikke Københavns Borgerrepræsentations job at agere bagmandspoliti og domstol på samme tid i denne sag. De lokale politikeres opgave er alene at tage stilling til, om der i henhold til planloven kan være indvendinger mod byggeriet, og planloven nævner intet om finansieringsgrundlag.

De Konservatives standpunkt, som formuleret af deres ordfører, er derfor - som også partiets københavnerformand, René Offersen, pointerer - at Københavns Borgerrepræsentation skal begå magtmisbrug og sige nej til et byggeri uden ringeste grundlag i de love, som politikerne er underlagt. Og i strid med landets grundlov, som i paragraf 67 garanterer borgernes "ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning".

Først burkaforbuddet og nu dette. Naser Khader er en pinlig plet på Det Konservative Folkepartis omdømme.

Kilde: