Leder: Ingen religionsfrihed uden frihed til at bygge moské

Slettet Bruger,

28/12/2007

Hvorfor har Vesten igennem århundreder være en succes? Svaret er frihed! Frihed til at forfølge sine mål i tilværelsen, frihed til at gøre det sammen med andre, som deler ens visioner, og frihed til at sige nej og gå sine egne veje. Vesten er (med Reagans ord om USA) en "lysende by på toppen af en bakke", som frihedshungrende mennesker over hele verden kan se op til og drømme om.

En af de vestlige friheder er religionsfriheden, retten til at dyrke sin Gud, som det passer en bedst. Hertil hører naturligvis også retten til at bygge f.eks. en kirke, en synagoge eller en moské at gøre det i. Alligevel findes der i Danmark anno 2007 mennesker, chokerende mange endda, som ikke vil tillade herboende muslimer at bygge en moské til deres gudsdyrkelse. Mange af dem argumenterer endda med, at en moské ville udgøre en antastning af det danske samfunds fundament, fordi Danmark er en nation med et årtusind gammelt kristent befolkningsflertal.

Disse mennesker har forstået meget lidt af, hvilke værdier det danske samfund bygger på, når de kan se bort fra religionsfriheden som en helt central værdi i Danmark. Religiøse mindretals ret til at opbygge deres egne menigheder er ikke alene en helt grundlæggende frihedsrettighed, men er også med til at sikre et Danmark uden alt for alvorlige religiøse spændinger. Forestiller vi os, at danske muslimer en dag får indsamlet penge nok til at bygge en ny moské fra grunden, men at de så bliver modarbejdet af myndighederne, så vil en helt forståelig vrede rejse sig blandt alle muslimer. De vil med fuld ret kunne hævde, at den danske stat ikke repræsenterer dem og derfor ikke udgør en legitim autoritet i deres liv.

Religionsfriheden sikrer, at forskellige mennesker kan leve side om side. De, der vil et opgør med religionsfriheden, er enten meget lidt oplyste om Vestens historiske meritter, eller de er helt bevidst ude på at skabe et modsætningsforhold mellem kristne og muslimer i Danmark, så deres profeti om forestående religiøse konflikter kan blive selvopfyldende.

Kilde: