Leder: Groggy Ny Alliance

Måske er Ny Alliances dage talte med Malou Aamunds exit tirsdag

Slettet Bruger,

05/02/2008

Måske er Ny Alliances dage talte med Malou Aamunds exit tirsdag. Meget kunne tyde på det, så slukørede som Naser Khader og Anders Samuelsen så ud på pressemødet, hvor de meddelte, at de nu vil gå i tænkepause. Måske følte troldmanden (Samuelsen) og hans lærling (Khader) sig også ramt af den klokkeklare analyse, som Malou Aamund kom frem med om årsagen til Ny Alliances problemer: "Jeg tror, at det er en grundlæggende udfordring med to vælgergrupper, som har stemt på Ny Alliance. Du har dem, som er de liberale, og så har du dem, der valgte Ny Alliance i protest mod Dansk Folkeparti. Og næsten var ligeglade med, hvad resten af projektet var. Det mener jeg har været to uforenelige størrelser," sagde hun.

Omvendt peger analysen jo også fremad, hvis de to tilbageværende partistiftere har energi til en runde mere. De må nu vælge, hvilken af de to grupper de vil repræsentere på Christiansborg, DF-haderne eller de borgerlig-liberale. Deres samarbejde med regeringen og Dansk Folkeparti kunne tyde på, at de allerede har valgt side, men de mangler endnu - måske fordi de har haft for travlt med al fnidderet i partiet - at tage den fulde konsekvens, nemlig at præsentere mere af den politik, som må være et resultat af kursjusteringen. Det gamle partiprogram, som blev fremlagt i august, havde karakter af at være alt godt fra havet uden særlig adresse til borgerlig-liberale vælgere, bortset fra på skatteområdet. Der må luges ud i det!

Hvis Ny Alliance for alvor vil repræsentere de mange borgerlige vælgere, som synes, at Venstre og de Konservative er blevet for systembevarende, mens de har siddet på ministerposterne, så må partitoppen i god tid før næste valg melde klarere kulør: Skattelettelser skal foreslås finansieret med besparelser på det offentlige forbrug eller i det mindste nulvækst. Store grupper blandt de 800.000 på overførselsindkomst skal snarest i arbejde, mens der endnu er mangel på arbejdskraft, og der er kun én måde at gøre det på - skær i ydelserne. Områder som ulandshjælpen, kulturpolitikken og miljøpolitikken skal kulegraves - hvor mange penge smides ud af vinduet her, bare fordi det er moderne? Der skal mere markedsøkonomi ind i sygehusvæsenet, så brugerne kan komme i centrum, og det samme gælder i plejesektoren. En reduktion eller afskaffelse af udligningsordningen skal gøre det muligt for kommunerne at styre deres egne anliggender efter princippet om, at frihed og ansvar følges ad. Og meget, meget mere. Der er nok ledige borgerlig-liberale standpunkter til de næste 10-20 år!

Og vælgerne er der også. Spørgsmålet synes alene at være, om Naser Khader og Anders Samuelsen har gejsten til at samle dem op.

Kilde: