Leder: Går den, så går den

Al anstændighed tilsiger, at danskere, der har sommerhus i udlandet, naturligvis ikke skal beskattes hårdere end danskere med hus i Danmark

Slettet Bruger,

22/01/2008

Al anstændighed tilsiger, at danskere, der har sommerhus i udlandet, naturligvis ikke skal beskattes hårdere end danskere med hus i Danmark. Nu siger også EF-Domstolen det, hvilket betyder, at regeringen må til lommerne for at betale penge tilbage, som den ulovligt har opkrævet i ejendomsskat. Det skattestop, som regeringen har lovet danskerne og på de fleste områder overholdt siden tiltrædelsen i 2001, har den nemlig ikke villet lade komme ejere af udenlandske sommerhuse til gode, og det er ifølge EF-Domstolen ulovlig forskelsbehandling.

Regeringen har i denne sag benyttet sig af en usympatisk "går den så går den"-tilgang til politik. I forvisning om at de danskere, som har hus i udlandet, kun udgør en forsvindende lille del af vælgerskaren og derfor ikke vil kunne føre til et nævneværdigt stemmetab for regeringen, har den valgt at se stort på skattestoppet for at kunne score de ekstra penge til den velkendte gaveuddeling under og mellem valgkampene.

Burde man ikke kunne forvente mere af en borgerlig regering? Burde netop en borgerlig regering ikke gøre sig overvejelser om det rimelige i udplyndringen af skatteborgerne? Jo, men da principper for regeringens medlemmer alene er et nødvendigt onde, som man må foregive at have for at vinde legitimitet i befolkningen, fremfor at være selve årsagen til, at de overhovedet er gået ind i politik, så kan man desværre ikke forvente andet.

"Vi har modtaget dommen og sætter os nu til at læse den. Vi må så se på, hvilke konsekvenser det får for dansk lovgivning. Som altid vil vi efterleve afgørelser fra EF-Domstolen," siger skatteminister Kristian Jensen. At regeringen bare efterlever almindelig anstændighed er for meget forlangt.

Kilde: