Leder: Et svagt Ny Alliance fører til mindre sandsynlighed for skattelettelser

Slettet Bruger,

30/07/2007

Nyeste Gallup-måling viser nu, at folketingsflertallet bestående af Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti igen er intakt efter et par måneder, hvor fremkomsten af Ny Alliance havde udraderet det. Hvis det resultat har rod i en virkelig tendens i befolkningen og ikke blot er et resultat af den statistiske fejlmargen ved den slags målinger, så er det en beklagelig udvikling. Årene med Anders Fogh Rasmussen som statsminister med et solidt VKO-flertal bag sig har været alt andet end forbilledlige set med borgerlige briller. Som 180Grader.dk skrev til Ny Alliances tre stiftere i en leder, den dag partiet for første gang blev præsenteret for offentligheden: "Jeres nye parti ligner et frisk pust i den stillestående sump af gusten bestikkelsespolitik, som dominerer dansk politik i dag." Og det skulle vise sig at være helt rigtigt set. Ikke at Ny Alliance ikke også har masser af fejl, men på ét nok så væsentligt punkt, skattepolitikken, har partiet virkelig formået at sætte en ny dagsorden i den politiske debat på Christiansborg.

Med kravet om maksimalt 40 procent indkomstskat til alle uden at ville hæve ejendomsskatterne har Ny Alliance gjort det umuligt for VKO at genopføre det efterhånden så velkendte skuespil: De Konservative kræver skattelettelser, Dansk Folkeparti siger nej, Venstre hævder, at flertallet for en skattelettelse ikke findes, intet sker og de Konservative holder mund et halvt års tid, hvorefter proceduren gentages. Det er ene og alene fremkomsten af Ny Alliance, som er årsag til, at de Konservative nu formentlig ikke vil stille sig tilfreds med samme behandling, når regeringen i næste måned fremlægger sin nye plan for dansk økonomi frem mod 2015, men i stedet vil være villige til at true med et regeringsexit, hvis deres krav ikke indfris. Dermed er det også kun Ny Alliance, vi kan takke for, at skattelettelser i dag er meget mere sandsynlige end før den 7. maj, hvor Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg holdt deres første fælles pressemøde.

Jo stærkere Ny Alliance står hos vælgerne, jo større er sandsynligheden for skattelettelser. Så simpelt kan det faktisk siges. Ønsker man en mere retfærdig skattepolitik, må man derfor håbe, at Ny Alliance også i fremtiden fremstår som en trussel mod VKO-flertallet og de Konservatives tilslutning blandt vælgerne. Anders Fogh Rasmussen regeringsperiode fra 2001 til 2007 har illustreret meget tydeligt, at man ikke kan få hans regeringsflertal til at lette skatten ved at appellere til hverken hjerte eller fornuft. Det var først, da der opstod en reel risiko for tab af stemmer, at skattelettelser igen kom på dagsordenen.

Lad os håbe, at risikoen igen er nærværende ved næste Gallup-måling.

Kilde: