Leder: Krig med bagslag

Den såkaldte "krig mod terror", som USA's præsident Bush indledte efter 11

Slettet Bruger,

31/07/2008

Den såkaldte "krig mod terror", som USA's præsident Bush indledte efter 11. september 2001, og som dansk militær deltager i, er en meningsløshed. Nogle har haft holdningen længe, for andre er det ikke for sent at få den, nu hvor den amerikanske tænketank RAND Corporation i en rapport konkluderer, at krigsførsel er et yderst ineffektivt våben mod terror. Ofte er krig endda et våben, der risikerer at give bagslag, for som forskerne skriver:

"Krigen i Irak skabte også den opfattelse, at Islam var under angreb. Mange muslimer accepterede al-Qaedas argument om, at jihad var retfærdiggjort, netop fordi Islam blev angrebet af USA. Som følge heraf synes kampene i den muslimske verden at have opflammet, ikke dæmpet, islamisk terrorisme."

Det handler ikke om, at terror kan retfærdiggøres af krig og militær besættelse, for terror mod uskyldige kan aldrig retfærdiggøres. Pointen er derimod, at terror af Vestens fjender bliver retfærdiggjort med henvisning til vantro magters krig mod og besættelse af muslimske nationer - uanset at vi i Vesten er uenige i ræsonnementet. Pointen er også, at vi ikke har nogen interesse i, at Osama bin Laden og hans holdningsfæller skal have så let ved at gøre Vesten til skurk for al den dårligdom, som den muslimske verden kan byde på, når virkeligheden er, at de muslimske landes befolkninger og deres magthavere selv må bære hovedparten af skylden. Vi skal ikke forære Osama bin Laden denne gave!

Skal vi da bare trække os tilbage fra Mellemøsten og omegn og lade befolkningerne der sejle deres egen sø? Ja! På den måde slipper vi ikke kun for at blive udpeget som syndebuk for deres elendighed. Vi giver også de muslimske folkemasser større mulighed for at erkende, at det er dem selv, der gør noget galt, når de ikke har adgang til den materielle overflod og det relativt ubekymrede liv, som er almindeligt i Vesten. Denne erkendelse er vigtig, for den er forudsætningen for, at verdens muslimer kræver politiske og kulturelle reformer i deres hjemlande.

Kilde: