Leder: En interessant bandepakke

Liberal Alliance fremlagde i dag deres udspil til en bandepakke

Slettet Bruger,

14/10/2009

Liberal Alliance fremlagde i dag deres udspil til en bandepakke. Udspillet fokuserer på tre indsatsområder: For det første skal banderne væk fra gaderne, for det andet skal tilgangen til banderne bremses og for det tredje skal bandernes økonomiske eksistensgrundlag undermineres.

At få banderne væk fra gaderne klares ifølge Liberal Alliance bedst ved at fængsle de hærdede bandemedlemmer i længere tid samt frigøre ressourcer i politiet. Denne del går i store dele igen i de andre partiers bandeudspil, men alligevel er der nogle nævneværdige forskelle. Først og fremmest er det værd at bemærke Liberal Alliances forslag om at udlicitere en del af politiets opgaver. Det vil naturligvis betyde, at politiet rent faktisk kan fokusere på bandekriminalitet. Dernæst er det interessant at se, at Liberal Alliance ikke har fokus på våbenbesiddelse på samme måde som VKO's bandepakke. Det er en anelse uklart i oplægget, men måske betyder det faktisk, at handlekraftige butiksejere, der vil beskytte sig selv og sin ejendom, ikke skal være bange for at havne i fængsel. Endeligt er det også en befrielse, at der ikke bliver fokuseret på at øge overvågningen af borgerne. Der er ikke brug for flere ugennemtænkte krænkelser af privatsfæren.

Det næste punkt er noget mere kontroversielt. For at forhindre tilgangen til banderne vil Liberal Alliance sænke den kriminelle lavalder til 12 år. Men samtidig skal Kriminalforsorgen deles i op to, en for de unge kriminelle mellem 12 og 17 år og en for alle andre kriminelle. Påstanden er, at Kriminalforsorgen på denne måde bliver bedre rustet til at tage sig af de helt unge kriminelle. Om denne påstand passer og om den kriminelle lavalder skal sænkes eller ej er en kompliceret diskussion. På den ene side er det åbenlyst, at det nuværende system bliver udnyttet af banderne og ikke fungerer optimalt, men på den anden side skal man være meget varsom med at straffe børn som vokse. Det taler til Liberal Alliances fordel, at de har formået at levere en interessant og perspektivrig måde at betragte problemstillingen, men om det er den helt rigtige model er en noget længere diskussion.

Det sidste og formentlig mest betydningsfulde punkt er, at bandernes indkomstkilde skal fjernes, og det gøres ifølge Liberal Alliance ved at legalisere hashmarkedet i Danmark. Næsten da. For Liberal Alliance vil ikke frigive rusmidlet helt, men vil i stedet lade apotekerne styre salget. Det er næppe en ideel løsning, men ikke desto mindre er det fremragende, at partiet forstår den åbenlyse sammenhæng mellem hashmarkedet og bandekrigen. Kampen mod hash har på alle fronter været en gigantisk fiasko, og der er uden tvivl behov for en fundamental kursændring på det område.

Der er mange andre aspekter af Liberal Alliances bandeudspil som fortjener at blive behandlet, men for nu er det tilstrækkeligt at sige, at det er et ganske interessant udspil. Og selvom det langt fra er perfekt, er der flere gode idéer i det end i de andre partiers bandeudspil til sammen.

Kilde: