Leder: EU-kommissær uden proportionssans

Slettet Bruger,

27/08/2007

Har Danmark et problem med højreekstremisme? Det påstår EU's justitskommissær, italieneren Franco Fratinni, men hvori problemet består kan været svært at se. Der er selvfølgelig højreekstreme grupper i Danmark, og de kunne have været et problem, hvis ikke de var så små og ubetydelige. Vi hører i Danmark yderst sjældent om racistisk motiverede overfald på personer, og der er aldrig højregrupper, som går til angreb på indvandrerbutikker og flygtningelejre, ligesom de heller ikke drager hærgende gennem gaderne i marcher. Engang i mellem går en lille forkølet flok sig en tur, og så udbryder der som oftest ballade, men det synes udelukkende at være fordi, de angribes af såkaldte antifascister, autonome eller "unge aktivister", som medierne ynder at kalde de udsendte venstreradikale.

Så hvilket problem med højreekstremisme er det mon, den kære kommissær er så bekymret for helt dernede i Bruxelles? Herhjemme er det ikke lige til at få øje på.

Danmark har derimod som de fleste andre EU-lande et meget stort problem med venstreekstremisme. Her har vi at gøre med grupper, som i antal synes noget større end deres modparter på højresiden, og som ikke mindst har helt anderledes magtfulde venner i samfundets øverste lag. De venstreekstreme besætter hver weekend et hus, så politiet må bruge ressourcer på at få dem fjernet. De overmaler byen med deres hæslige graffiti. I løbet af vinteren og foråret drog de vandaliserende gennem dele af København og satte ild til tilfældige biler, smadrede butiksruder, barrikaderede sig i gaderne og kastede med brosten og molotovcocktails mod politiet.

Som tak for denne indsats vil ledende politikere i København helt ind til Socialdemokraterne og de Radikale give de venstreekstreme et hus betalt af det offentlige, som de kan opholde sig i, og hvorfra de kan rekruttere nye unge til bevægelsen. I modsætning til de højreekstreme, så anerkendes de venstreekstreme i Danmark af det officielle system som legitime aktører i den offentlige debat.

Dette, hr. EU-kommissær, er der grund til at se med bekymring på!

Kilde: