Leder: Det naturlige menneske

Det er altid ufrivilligt komisk, når "kloge hoveder" argumenterer imod en ny menneskelig opfindelse med det synspunkt, at det ikke er naturligt at ...

Slettet Bruger,

05/01/2008

Det er altid ufrivilligt komisk, når "kloge hoveder" argumenterer imod en ny menneskelig opfindelse med det synspunkt, at det ikke er naturligt at bruge den. Det gælder også når såkaldte eksperter advarer kvinder mod at bruge en ny p-pille, der kan hjælpe dem af med den månedlige menstruation. "Vi kommer længere og længere fra det, Vorherre - eller hvem der nu skabte os - tænkte, da hele systemet blev lavet," siger jordemoder m.m. Charlotte Grumme.

Hvad disse urtekramstyper tilsyneladende ikke har forstået er, at det faktisk er menneskets natur at bruge sin forstand til at opfinde nye teknologier og bruge dem til at forbedre sit liv. De p-piller, som Grumme og andre dømmer unaturlige, er derfor i virkeligheden lige så naturlige som den pind, der bliver brugt af aber til at fiske termitter ud af et råddent træ med, eller husdyrholdet i en myretue hvor lus "malkes" for honningdug af deres oppassere.

Mange af dem, som til enhver tid stiller an med bekymrede miner, når en ny livskvalitetsforbedrende opfindelse kommer på markedet, er simpelthen bare meget forskrækkede i forhold til forandringer. "Vi ved, hvad vi har, men vi ved ikke, hvad vi får," synes mottoet at være. I den konkrete sag er der formentlig også indblandet en ikke ubetydelig grad af ideologisk feminisme, som ser mandsdominans alle vegne, herunder også i en kapitalistisk medicinalvarevirksomhed, der ses som skaber af et behov, der "påduttes" kvinderne med opfindelsen af den nye pille. Men kvinderne kan jo naturligvis bare lade være at bruge den, hvis de ikke føler behovet.

Et andet spørgsmål er, om den teknik, som vi opfinder, er gavnlig for os mennesker eller ej. Men intet tyder på, at den menstruationshindrende p-pille gør nogen skade på dens brugere. Hvis den gjorde, ville dens modstandere jo kunne bruge det argument og behøvede ikke ty til det søgte om pillens unaturlighed.

Kilde: