Leder: Det er ikke nok at løse en tredjedel af topskatteproblemet

Som politik dog kan ændre sig

Slettet Bruger,

20/11/2008

Som politik dog kan ændre sig. For blot få måneder siden ville kun regeringspartierne og Liberal Alliance røre ved topskatten, men i dag vil selv SF og fagbevægelsen være med på noget nyt i skattepolitikken. Så var det måske alligevel ikke så dumt, at statsministeren erklærede sin vision om et "fossil-frit Danmark"? Det kan jo have sat en skræk i livet på menneskelige forsteninger, både det ene og det andet sted!

Men SF's og fagbevægelsens idé om, at forhøje topskattegrænsen, så færre kommer til at betale, rykker dog ikke for alvor ved den danske arbejdskraftmangel. SF vil lade hver tredje topskatteyder slippe for den øverste marginalskat, men så er der immervæk næsten 700.000 danskere, som fortsat kun vil have et ringe incitament til at arbejde ekstra, fordi staten tager det meste af lønnen. For LO's vedkommende er det 600.000, som skal vedblive med at betale topskat og således ikke vil føle større lyst til at yde en ekstra indsats.

Hvorfor stoppe der? Når man på venstre side af den politiske midte har erkendt problemet med marginalskatterne, så bør man da også vise vilje til at løse problemet helt i stedet for kun at løse det for en tredjedels vedkommende. Topskatten skal selvfølgelig fjernes fuldstændig.

Det skal blive spændende at se regeringens - og i særlig grad de Konservatives - ambitioner på området. Tidligere har man også her ladet sig nøje med små justeringer i opadgående retning for mellemskattegrænsen, når de Konservative skulle have et eller andet nok så mikroskopisk resultat at vise frem som deres "indflydelse" på den førte politik. Det var dengang Bendt Bendtsen var formand. I dag er det Lene Espersen, der styrer de konservative mandater - vil hun vide at tage sig bedre betalt?

Under alle omstændigheder er der dømt ikke-bestået, hvis regeringen ikke formår at få et resultat hjem, som er væsentligt bedre end det, som SF og fagbevægelsen allerede har erklæret sig villige til at støtte. Hvis en borgerlig regering ikke kan gøre det bedre end det, så kan venstrefløjen jo lige så godt tage over.

Kilde: