Leder: Den pjækkende sektor

Slettet Bruger,

05/10/2007

At offentligt ansatte pjækker alt for meget, det burde være åbenlyst for enhver, når nye tal viser, at sygefraværet er markant lavere i små kommuner, hvor de ansatte bliver holdt i ørerne, end i store kommuner hvor det er lettere at være syg i anonymitet. Tidligere undersøgelser har da også vist, at offentligt ansatte er meget oftere syge end privat ansatte, selv hvis de er inden for samme branche. Det er også kommet frem, at en uforholdsmæssig stor andel af de offentligt ansattes fraværsdage falder på fredage eller mandage, altså når der lige er behov for en forlænget weekend.

Fagforeningernes snik-snak om, at de offentligt ansatte skulle være mere stressede og udbrændte - et nyt ord der i hovedsagen betyder, at man ikke har lyst til at arbejde - kan vi ikke bruge til noget. Hvis det vitterligt var så meget hårdere at være ansat i den offentlige sektor end privat, så ville vi ikke opleve de offentligt ansatte kæmpe så indædt imod udlicitering og privatisering af deres arbejdspladser, som de faktisk gør. Her viser de med deres handlinger, hvilket ansættelsesforhold de foretrækker, og det er altså offentligt.

Når der pjækkes så meget i det offentlige, så skyldes det naturligvis sløsethed fra de ansattes ledere. Sygefraværet koster en masse penge, men lederne i den offentlige sektor kan være ligeglade, for de aflønnes ikke efter, om de skaffer overskud eller ej. Omvendt forholder det sig i den private sektor, hvor lederen enten ejer virksomheden eller er ansat af den eller dem, der gør. Lederne i den private sektor er derfor langt mere opmærksomme på, om enkelte medarbejdere har et unaturligt højt sygefravær, og hvad der kan gøres ved det.

Det høje sygefravær i det offentlige er en af grundene til, at vi danskere ville være bedre tjent med at få flere af vores ydelser leveret af private: Her ville vi kunne få mere ydelse for vores penge. En eller anden dag burde den offentlige sektor privatiseres.

Kilde: