Leder: Den ægte vækstpakke

Al den snak om "vækstpakker", som for tiden dominerer den politiske dagsorden, er ulidelig

Slettet Bruger,

06/11/2009

Al den snak om "vækstpakker", som for tiden dominerer den politiske dagsorden, er ulidelig. Der er ingen vækst i de pakker, højst omfordeling af vækst. Nogle vil skabe "grøn vækst", men de vil gøre det med statstilskud eller fordyrende krav til produktion og byggeri, som alt andet lige vil føre til væksttab i andre brancher end lige præcis de "grønne". Andre vil flytte vækst i byggeriet fra fremtiden ved at fremrykke offentlige investeringer til nutiden.

Rigtig vækst kommer ikke af den slags flytten rundt på midlerne, men af højere produktivitet i Danmark. Vi skal producere billigere eller bedre eller begge dele, end vi gør i dag - det er grundlaget for vækst og velstand.

En forudsætning for det er, at der er arbejdskraft til stede, når erhvervslivet har behov for det. Er der mangel på arbejdskraft, så stiger lønningerne og dermed omkostningerne i produktionen per produceret enhed. Produktiviteten falder.

Heldigvis er der masser af mennesker at sætte i sving i Danmark, men politikerne skal selvfølgelig turde at gøre det. Det handler om de 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, som ikke bestiller noget, men i stedet går rundt derhjemme og forventer, at de stegte duer af sig selv vil flyve ind af vinduet til dem.

Det går simpelthen ikke. Det er for det første moralsk uforsvarligt, at raske borgere i dette samfund skal daske rundt, mens deres medborgere må slide ekstra hårdt for at skrabe skatten sammen til de hjemmegåendes forsørgelse. Og for det andet er det en hovedårsag til, at den økonomiske vækst i Danmark er så lav, som den er: Der er for få, som bidrager.

En rigtigt vækstpakke består derfor først og fremmest af en arbejdsmarkedsreform, der igen gør, at det kan betale sig at arbejde - for alle.

Kilde: