Leder: Demokrati på socialdemokratisk

Et flertal i Folketinget med regeringen i spidsen vil forbyde de handlende at sælge cigaretter til unge 16-18 årige

Slettet Bruger,

26/01/2008

Et flertal i Folketinget med regeringen i spidsen vil forbyde de handlende at sælge cigaretter til unge 16-18 årige. Lad os ikke i denne omgang dvæle for længe ved det forhold, at politikerne på den måde vil påtage sig ansvaret for opdragelsen af unge, som retteligt burde vejledes i livet af deres forældre, og at politikerne på den måde siger til forældrene, at de ikke forventes at holde øje med deres afkom.

I stedet vil vi se nærmere på et af de partier, som bakker op om forslaget, nemlig Socialdemokraterne. Her har man den holdning, at de unge, som man ikke betror evnen til at træffe de rette beslutninger om rygning for sig selv, ikke desto mindre skal have mulighed for at stemme ved folketingsvalg og således træffe beslutninger for hele nationen. Det står ligefrem i partiets principprogram: "Socialdemokraterne ønsker at udvikle det repræsentative demokrati og forny den danske grundlov. Blandt andet ønsker vi at adskille valgbarhedsalderen fra stemmeretsalderen ved en kommende grundlovsrevision. Derefter bør alderen for, hvornår man får stemmeret i Danmark nedsættes."

Altså, køb af cigaretter er man ifølge Socialdemokraterne ikke moden nok til at tage stilling til som 17-årig, men hvordan rigets finanser bedst håndteres, om vi skal sende soldater i aktion i udlandet, om vi bør tilslutte os den nye EU-traktat og tusind andre lige så komplicerede spørgsmål, samt hvilke partier og kandidater der har de bedste svar på dem, det kan de da lige klare.

Det forekommer en anelse bagvendt, og Socialdemokraterne burde nok overveje en anden model, som vi vederlagsfrit stiller til rådighed: Demokratiets udgangspunkt er en idé om, at samfundet bliver bedre at leve i, hvis det indrettes ud fra den antagelse, at folk, som folk er flest, faktisk ved, hvad der er til deres eget bedste under hensyntagen til de subjektive mål i tilværelsen, som de selv har sat sig. Når det er slået fast, så kan disse eksperter i eget liv betros en stemmeseddel, fordi de så også formodes at vide, hvilket styre der er til deres eget bedste.

Summa summarum: Tror man ikke, at 17-årige kan finde ud af det med cigaretterne, så er der heller ingen grund til at tro, at de kan finde ud af, hvilke politikere der kan det på deres vegne.

Kilde: