Leder: Arbejdende førtidspensionister - fra Irak og Danmark

Det er tilsyneladende let for danskerne at forarges over irakiske politikere, som er bosiddende i Danmark og hæver førtidspension her, mens de tjen...

Slettet Bruger,

03/09/2009

Det er tilsyneladende let for danskerne at forarges over irakiske politikere, som er bosiddende i Danmark og hæver førtidspension her, mens de tjener formuer i Irak. Der er også grund til den forargelse, men hvad mange glemmer er, at det faktisk er helt lovligt for førtidspensionister at tjene forholdsvis store beløb på at arbejde. Også selvom de får pension, fordi de er erklæret uarbejdsdygtige.

Ganske vist må der ikke tjenes så store beløb, som de dansk-irakiske politikere stikker i lommen, men alligevel ... Er det måske retfærdigt, at 2.000 førtidspensionister arbejder fuld tid og i gennemsnit tjener 26.500 kr. ved det, samtidig med at de modtager 10.000 kr. i førtidspension? Er det retfærdigt, at førtidspensionister kan tjene op til 56.300 kr. om måneden, før de helt må fraskrive sig retten til pension?

Det er helt fint, at der etableres kontrol med snyderi med førtidspension på baggrund af de sager om misbrug, som herboende irakere er blevet afsløret i. Men der må også gøres noget ved det "misbrug", som finder sted helt lovligt. Udgangspunktet må være, at kan man forsørge sig selv, så skal man også forsørge sig selv uden skatteydernes hjælp.

Før sommerferien sagde et flertal i Folketinget, at loven måtte ændres, så det ikke længere var muligt at leve fedt af løn og førtidspension på samme tid. Men intet er sket, tværtimod. Arbejdsmarkedskommissionen har opfordret politikerne til bl.a. at se på førtidspensionsystemet, men begge regeringspartier har afvist, at der kan gøres noget som helst ved nogen som helst overførselsindkomst - angiveligt p.g.a. finanskrisen.

Vi vover et forsigtigt gæt, og sætter vores penge på, at der heller ikke vil blive lavet om på forholdene, når konjunkturerne vender. Til den tid går det jo fint uden, ikke sandt? Og det er jo altså ikke nødvendigvis irakere, vi har at gøre med her - og så forarges ingen.

Kilde: