Leder: Anker Jørgensen-tilstande

Slettet Bruger,

06/11/2007

6. november klokken 11.40: Vigtig opdatering med rettelse! Regeringen øgede det offentlige forbrug fra 2005-2006 med fire gange så meget som Nyrup-regeringen havde budgetteret med i sin 2010-plan, men sammenligningen, som lederen foretager mellem forbrugsvæksten i 1993 under Nyrup og regeringens aktuelle tal, holder ikke. Der er tale om to forskellige tal - Nyrups tal er renset for inflation, det er Foghs ikke. Renset for inflation ligger Foghs forbrugsvækst på to procent mod Nyrups fire. Dermed er forbrugsvæksten heller ikke den højeste siden Anker Jørgensens tid som statsminister. 180Grader.dk beklager fejlen, men lader lederen stå med fejlen som skræk og advarsel for den syndige samt fremtidens lederskribenter.

I sidste uge advarede Venstres tidligere formand og Schlüter-regeringernes første finansminister, Henning Christoffersen, imod en økonomisk overbudspolitik efter valget:

"Når man ser på erfaringen fra 1982 og de efterfølgende år, så synes jeg nok, at man engang imellem i den offentlige debat savner en diskussion af spørgsmålet: Kunne dette gentage sig, det vi oplevede op til 1982?" lød det bl.a. fra ham. Christoffersen sagde det ikke selv, men ingen af de tilhørende i salen på Hotel Kong Frederik i København var i tvivl om, at årsagen til hans fremmaning af Anker Jørgensen-tilstande i nutidens nationaløkonomi også var den nuværende regerings kurs.

Henning Christoffersens advarsel aktualiseres af de seneste tal fra den offentlige forbrugsfest, som Fogh-regeringen har igangsat. Fra 2005 til 2006 lod regeringen det offentlige forbrug vokse med hele fem procent. Så høj en forbrugsvækst er ikke set siden Anker Jørgensens tid i 70'erne! Poul Nyrup Rasmussen formåede i sit rekordår som statsminister, 1993, "kun" at forøge det offentlige forbrug med godt fire procent.

"Pengene fosser ud af statskassen," sagde Venstres daværende politiske ordfører, Anders Fogh Rasmussen, dengang. Men nu hvor han selv sidder trygt i Statsministeriet, fosser de altså endnu mere.

Anders Fogh Rasmussen er simpelthen gået helt grassat i sit forsøg på at overbevise midtervælgerne om, at han er lige så god til at bruge af skatteydernes penge som Socialdemokraterne. De sidste 25 år har ingen brugt så flittigt løs af skatteydernes penge i et enkelt år som den nuværende regering. Over hele perioden fra 2001 til 2007 kunne regeringen have lettet skatterne med 31. mia. kr., hvis den blot havde holdt sig til Nyrup-regeringens budgetter. I stedet har Fogh altså soldet pengene op i forventning om, at det ville kunne købe ham selv nogle ekstra år i Statsministeriet.

Til regeringen skal lyde dette spørgsmål: Hvis prisen for at have en borgerlig statsminister virkelig er, at hans regering skal føre en mere socialdemokratisk politik end Socialdemokraterne selv formår, er en socialdemokratisk regering så ikke at foretrække for alle andre borgerlige end dem, der drømmer om ministerbil med chauffør for sig selv?

Kilde: