Lærerformand: Højere løn, selvom vi ikke producerer mere

Slettet Bruger,

22/11/2007

Af Ole Birk Olesen

"Vi skal have de samme lønstigninger som i den private sektor," sagde lærerformand Anders Bondom Christensen i går til Berlingske Tidende. Han er chefforhandler for de offentligt ansatte i kampen om en generelt højere løn i den offentlige sektor.

Men Anders Bondo Christensen, når man analyserer lønstigninger i den private sektor, så kan man konstatere, at de er et resultat af, at de ansatte producerer mere fra år til år. Har I stået for sådan en produktivitetsstigning i den offentlige sektor?
"Ja, det har vi for det første og for det andet ..."

Hvor ser du det henne?
"Man kan jo tage inden for mit eget område, hvor der har været en stigende klassekvotient. Det kan man vel godt kalde et produktionsfremskridt. Men sagen er bare, at man sammenlignet med den private sektor ikke har samme mulighed for at øge produktiviteten i den offentlige sektor, når det handler om pasning af ældre eller for den sags skyld undervisning af elever," siger Anders Bondo Christensen til 180Grader.dk.

Burde ny teknologi ikke også kunne gøre produktiviteten i undervisningen af børn større, hvis man nu brugte den lidt kreativt?
"Det kan den faktisk ikke."

Aha ...
"Det er der også en hel del forskning, der viser. Man kan sagtens bruge IT til både at udvikle og kvalificere undervisningen, men forskningsresultaterne viser, at hvis man tror, man kan erstatte menneskelig kontakt med IT, så får man ingen resultater overhovedet."

Hver anden folkeskolelærer går på pension
Men synes du, at de offentlige lønninger bare skal følge de private, uanset om man kan dokumentere en tilsvarende produktivitetsstigning eller ej?
"Det er i hvert fald ganske afgørende, at den offentlige sektor også lønmæssigt er konkurrencedygtig. For den enorme rekrutteringsudfordring, vi står overfor, vil blive mangedoblet i de kommende år. 50 procent af folkeskolelærerne går på pension i løbet af en tiårsperiode, og det vil sige, at hvis vi ikke sørger for, at det er attraktivt at uddanne sig til folkeskolelærer - og der spiller lønnen altså også en vis rolle - så får vi aldrig løst de udfordringer, vi står overfor."

Skal I ikke gøre jer fortjent til en højere løn, før I får den?
"Man kunne vende det om og sige, at hvis vi bare lader lønnen sejle i den offentlige sektor, så kan du også ret hurtigt aflæse det på resultaterne i den offentlige sektor. Så får vi bare en nedadgående spiral."

Men det er jo en udbredt opfattelse blandt danskerne, at f.eks. folkeskolelærerne i de senere årtier allerede er blevet stadig ringere til at lære børnene noget.
"Det er ikke den almindelige mening. Kommunernes Landsforening har så sent som ved skoleårets start lavet en undersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen, og jeg tror ikke, at mange firmaer kan vise så flotte tilfredshedskurver, som folkeskolen gør i den undersøgelse. Men det er rigtigt, at man har fået tegnet et billede af en folkeskole i dyb krise - det svarer bare overhovedet ikke til virkeligheden," siger Anders Bondo Christensen.

[email protected]

Kilde: