Løkke slår Anker og Nyrup: Danmarkshistoriens største offentlige sektor

De offentlige udgifter vokser i et omfang, så den offentlige sektors andel af BNP i 2010 ligger på Danmarks-historiens højeste niveau

Slettet Bruger,

26/08/2009

De offentlige udgifter vokser i et omfang, så den offentlige sektors andel af BNP i 2010 ligger på Danmarks-historiens højeste niveau. I 2010 udgør det offentlige forbrugs andel af BNP 28,7 pct. af BNP ifølge regeringens forslag til en finanslov, og det er aldrig set større, lyder det fra tænketanken CEPOS.

"Hverken Nyrup, Anker eller nogen anden socialdemokrat kan følge med VK-regeringen," siger CEPOS' cheføkonom Mads Lundby Hansen og fortsætter: "Det er problematisk af mange grunde. Først og fremmest er der ikke finansiering af de højere udgifter, fordi de ligger langt over regeringens målsætning i 2015-planen. Herudover finder videnskabelige undersøgelser fra ECB, at en stor offentlige sektor hæmmer velstandsudviklingen."

CEPOS anbefaler derfor, at regeringen gennemfører en nulvækst-politik for den offentlige sektor.

"Der er simpelthen ikke finansiering til Danmarks-historiens største offentlige sektor," siger Mads Lundby Hansen.

[email protected]

Kilde: