Løkke klar med nye "effektiviserings"-forslag for kommunerne

Forud for kommunalreformen forventede daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at reformen ville udløse milliarbesparelser, men det er ikk...

Slettet Bruger,

08/12/2008

Forud for kommunalreformen forventede daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at reformen ville udløse milliarbesparelser, men det er ikke sket. Nu har Lars løkke Rasmussen som finansminister imidlertid fået en ny idé, skriver Ugebrevet Mandag Morgen: De kommunale opgaver skal kulegraves, og væsentlige dele af sagsbehandlingen skal flyttes fra kommunerne og samles i et centralt center.

Det siger finansministeren i et interview med Mandag Morgen, hvor han lægger op til en ny reformbølge, som kan ændre betingelserne for det kommunale selvstyre markant.

"Der er ikke nogen kommunal selvstyrevinkel i at beregne, om en folkepensionist er berettiget til medicintilskud eller ej, for det styres fuldt ud af den nationale lovgivning. Det er ikke den slags, der skaber kommunal forskellighed," siger Lars Løkke Rasmussen til Ugebrevet.

Ud over medicintilskuddet forestiller finansministeren sig, at områder som folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge samt friplads i vuggestuer og børnehaver kan overføres til en ny central enhed i kommunalt eller statsligt regi. Analyser fra Finansministeriet viser nemlig, at store kommuner bruger halvt så mange ressourcer på den type administration som små kommuner.

[email protected]

Kilde: