Løkke i 2001: Jeg er ekstremt nidkær med udgifterne

Finansminister Lars Løkke Rasmussens troværdighed får nu et ekstra hak i tuden, efter at Helsingør Dagblad har været en tur i arkiverne

Slettet Bruger,

20/05/2008

Finansminister Lars Løkke Rasmussens troværdighed får nu et ekstra hak i tuden, efter at Helsingør Dagblad har været en tur i arkiverne. Det viser sig nemlig, at Løkke i 2001, da han allerede dengang blev anklaget for som borgmester at være for rundhåndet med Frederiksborg Amts penge til taxakørsel og repræsentation, udtalte sig på en måde, som i dag synes helt i modstrid med virkeligheden.

"Amtet betaler for det, jeg foretager mig i amts-relaterede sammenhænge," sagde han den 11. januar 2001 til Helsingør Dagblad, inden han kastede hele sin dengang intakte troværdighed ind i sagen: "Jeg kan godt sige dig, at jeg er ekstrem nidkær med at dele tingene ad og holde de forskellige udgifter adskilt."

For to dage siden afslørede 21 Søndag på DR1, at Lars Løkke Rasmussen har kørt taxa for 148.000 kroner på amtets regning uden at angive, hvilket amtsligt formål kørslen havde. Ved at krydstjekke datoerne for kørslen med bl.a. datidens presseberetninger om formålet med Løkkes færden sandsynliggjorde 21 Søndag endvidere, at Lars Løkke Rasmussen i mange tilfælde lod sig befordre på amtets regning til sine møder som folketingsmedlem og næstformand for Venstre, som var amtet uvedkommende.

[email protected]

Kilde: