Lægerejser til unødvendig overpris

Region Midtjylland hyrede sidste år firmaet Expo Consult til at rekruttere 28 læger fra Indien

Slettet Bruger,

11/01/2009

Region Midtjylland hyrede sidste år firmaet Expo Consult til at rekruttere 28 læger fra Indien. Expo Consult fik næsten 400.000 kr. pr. rekrutteret læge, hvilket er blevet kritiseret for at være et alt for højt beløb. Nu afslører Berlingske Tidende, at Region Midtjylland også betalte for meget for at få lægernes ægtefæller og børn til Danmark.

Ifølge Region Midtjyllands aftale med Expo Consult måtte "dokumenterede rejseudgifter" ikke overstige 45.000 pr. familie. Men i stedet for at afregne rejseudgifterne ud fra bilag på flybilletter og lignende har regionen uden videre betalt Expo Consult de maksimale 45.000 kr. for hver familie og derfor samlet set er endt med at betale 1.575.000 kr. for rejseudgifter. Dette beløb kunne ifølge Berlingske Tidende sagtens have været lavere.

Endvidere viser Berlingske Tidendes gennemgang af bilag kombineret med en rundspørge hos de indiske læger, at der kun er blevet fløjet 22 ægtefæller til Danmark - og ikke de hævede 28.

Professor i revision fra Copenhagen Business School Peter Skærbæk mener, at Region Midtjyllands revision bør kigge på sagen:

"Regionen bør kigge det her igennem, for ved en simpel sammenligning af faktura og foreliggende bilag kan man se, at beløbene ikke stemmer overens 1:1, som de burde," siger han til Berlingske Tidende.

Jørn Koch, som var ansvarlig for rekruttering af lægerne, indrømmer, at han i samråd med sin regionsdirektør besluttede at udbetale det maksimale beløb, selv om de begge vidste, at udgifterne sandsynligvis var meget mindre.

"Vi var vidende om, at det ikke var alle læger, der havde ægtefæller med. Men i stedet for at vi skulle ud og undersøge hver enkelts forhold, så traf vi en afgørelse om, at vi udbetalte det maksimale beløb," fortæller han Berlingske Tidende.

Denne ganske utraditionelle forvaltningspraksis får nu et flertal i regionsrådet i Region Midtjylland til at kræve en nærgående undersøgelse af hele sagen.

[email protected]

Kilde: