Læger bremses af bureaukratiske regler

Slettet Bruger,

07/10/2007

Da Region Midtjylland forsøgte at få en gruppe indiske læger til Danmark for at besætte tomme stillinger på regionens sygehuse, løb de panden imod det danske bureaukrati, skriver Jyllands-Posten.

Først skulle lægerne nemlig have visum, og det kunne der godt gå seks-otte uger med, lød beskeden fra den danske ambassade i New Delhi. Da det hastede med at få besat stillingerne, måtte de indiske læger søge visum hos den finske ambassade, hvilket de fik efter blot 48 timer. Herefter kunne lægerne via Finland endelig komme ind i Danmark. Forløbet udløser kritik fra Leif Vestergaard Pedersen, direktør for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

"Hvis regeringen alvorligt mener, at den vil importere udenlandsk arbejdskraft til den danske sundedssektor, bliver den nødt til at gøre en særdeles aktiv indsats for at fjerne de barrierer, som myndighederne i dag har stillet op," siger Leif Vestergaard Pedersen til Jyllands-Posten.

Skal ansøge to gange
For at tildele visum kræver Sundhedsstyrelsen af udenlandske læger, at de skal indberette præcis hvor mange timer, de har haft i de forskellige fag. Noget af en udfordring, hvis universitetet skal grave detaljerede studieplaner frem, der går 10, 15 eller 20 tilbage.

Endvidere får læger kun opholdstilladelse til at arbejde på en bestemt afdeling, hvis han eller hun vil skifte afdeling, skal vedkommende søge om en ny opholdstilladelse. Og da et andet sæt regler samtidig kræver, at en læge skal have arbejdet på to forskellige afdelinger for at få permanent opholdstilladelse, bliver man tvunget til at søge opholdstilladelse to gange.

Pilotprojekter
Regeringen har tidligere bebudet en storstilet import af sundhedspersonale. At vores eget bureaukrati står i vejen for dette er ikke så hensigtsmæssigt, erkender beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

"Jeg er enig i, at det er kritisabelt, at det i mange tilfælde bliver gjort unødvendigt vanskeligt at få arbejdskraft her til landet. Vi må erkende, at tingene ikke er så smidige, som vi ønsker. Vi vil nu sætte gang i nogle pilotprojekter på ambassader, blandt andet i Indien, og vi vil sammen med Udlændingeservice og Sundhedsstyrelsen drøfte, hvordan vi kan gøre adgangen til Danmark simplere," siger ministeren til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: