Læger: Elektroniske patientjournaler spilder vores tid

Indførelsen af elektroniske patientjournaler (EPJ) i det offentlige sundhedsvæsen har ikke lettet arbejdsgangene og ført til større effektivitet i ...

Slettet Bruger,

06/04/2008

Indførelsen af elektroniske patientjournaler (EPJ) i det offentlige sundhedsvæsen har ikke lettet arbejdsgangene og ført til større effektivitet i produktionen, tværtimod, lyder det fra lægerne. Det skriver Politiken.

På øjenafdelingen på Odense Universitetshospital har indførelsen af EPJ betydet, at lægerne i dag kun ser 9 til 12 patienter om dagen. Det er i gennemsnit 3 færre, end før EPJ kom i brug, siger ledende overlæge Kelvin Kamp Mortensen til avisen.

På hospitalets geriatriske afdeling når lægerne omtrent 15 patienter mod 20, før EPJ blev indført.

"Jeg bruger omkring 20 procent længere tid på at gå stuegang," siger administrerende overlæge Lars Matzen til Politiken.

Men problemet er slet ikke, at der er noget galt med det elektroniske system, lyder svaret fra hospitalsledelsen. Det er derimod de offentligt ansatte læger, som ikke er omstillingsparate nok.

"Et stort problem er, at man ikke i tilstrækkelig grad har ændret arbejdsgangene. Især lægegruppen tror, at de skal arbejde, som de altid har gjort med deres journalsystemer, deres papirer og deres arbejdsgange," siger Peder Jest, der er direktør for Odense Universitetshospital.

Formanden for Danske Regioner, socialdemokraten Bent Hansen mener også, at problemerne i mange tilfælde har med holdninger at gøre: "EPJ er et indgreb i den traditionelle måde at arbejde på, og det kan give problemer," siger Bent Hansen til Politiken.

[email protected]

Kilde: