LO: Væk med løntilskud

Hvert år bruges der 272 mio

Slettet Bruger,

06/09/2008

Hvert år bruges der 272 mio. kroner på at få dagepengemodtagere i job med løntilskud. Det er der ikke behov for, mener LO. Fagbevægelsen påpeger, at med den nuværende mangel på arbejdskraft vil det være muligt at skaffe rigtige job til de ledige i stedet for blot automatisk at give dem et job med løntilskud. Det fortæller business.dk.

Ifølge LO tilhører mere end 9 ud af 10 dagpengemodtagere, som får løntilskud, den stærkeste gruppe af ledige. Disse personer kan med fordel fratages løntilskud og i stedet bidrage fuldt ud i et ordinært job.

"Ved at afskaffe løntilskud for de stærke ledige bliver bruttoledigheden bragt ned med 8.500 personer. Samtidig kan der spares mere end 270 millioner kroner på løntilskud til den private sektor, som kan bruges på at få de svageste ledige i job," siger LO-formand Harald Børsting til business.dk.

Skeptiske arbejdsgivere
Arbejdsgiverne kan sagtens se det fornuftige i suspendere ordningen, men advarer mod at fjerne den fuldstændig.

"Det kan godt være, at man bør mindske brugen af løntilskud nu, hvor beskæftigelsesmulighederne er bedre end nogensinde. Men man skal tænke sig godt om, inden man afskaffer ordningen. Hvis vi overhovedet skal have aktiveringsredskaber, så nytter det ikke, at vi afskaffer det, som virker bedst," siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

LO rammer ved siden af
Regionsdirektør i Beskæftigelsesregion Hovedstaden Jan Hendeliowitz kan ikke genkende LOs kritik af deres praksis.

"Vores fokus er på, at hovedparten af de jobsøgende skal have et ordinært arbejde. Men jeg mener fortsat, at løntilskud er et relevant instrument at bruge for at få ledige i job, som for eksempel skal skifte til et nyt arbejdsområde. Hvis arbejdsgiveren ikke er helt sikker på, at det er det rigtige match, så er det en god mulighed for at virksomheden og den ansatte kan se hinanden an," siger Jan Hendeliowitz.

Han mener desuden ikke, at det er bemærkelsesværdigt, at 9 ud af 10, som får løntilskud, tilhører gruppen af de stærkeste ledige. Det er jo lige netop dem som har brug for løntilskuddene, pointerer han.

"For de svageste ledige er der ofte behov for en hel anden indsats, før de er klar til arbejdsmarkedet. Når det lykkedes dem at rykke op i matchgruppe, vil der være færre jobåbninger, hvis man fjerner løntilskuddene," siger Jan Hendeliowitz til business.dk.

je

Kilde: