Leder: Kvinderne tilbage på arbejdsmarkedet

Som udgangspunkt skal der en del til, inden vi lader onde ord falde om kvinder, der har lyst til at gå hje...

Slettet Bruger,

08/10/2009

Som udgangspunkt skal der en del til, inden vi lader onde ord falde om kvinder, der har lyst til at gå hjemme og forkæle deres mænd. Men en del er også et passende ord for den forskel, man kan se i en ny undersøgelse, som viser at kun 16 procent af de gifte kvinder i alderen 60-66 år er i beskæftigelse mod 41 procent af deres ugifte jævnaldrende medsøstre.

Fænomenet skyldes at gifte danske kvinder ønsker at gå på pension samtidig med deres mand, der typisk er et par år ældre, og er jo som ikke sådan ikke udtryk for en kedelig tankegang hos kvinderne. Men i et samfund som det danske, hvor man med efterlønnen vedvarende vælger at belønne folk økonomisk for at lade sig pensionere inden pensionsalderen, er det bestemt en kedelig tendens.

Undersøgelsen har ikke fået mange ord med på vejen fra de skrigeskinker, der normalt oplader røsten i kønsdebatten. Her har ikke lydt krav om ligestilling og om kvoter - om hvor galt det er at mænd og kvinder ikke er ligeligt repræsenteret. Her har ikke lydt krav om at lige arbejde bør følge lige løn, selv om en del kvinder vel reelt set er overlønnet i en række år, al den stund deres akkumulerede viden med meget ringe sandsynlighed kan forventes at forblive i virksomheden efter deres 60-års fødselsdag.

Paradoksalt nok er mange af de kvinder, der nu vælger at forlade arbejdsmarkedet, førstegenerations udearbejdende kvinder. Lige så paradoksalt tilhører de alle generationen, der for alvor lancerede holdningen om det naturlige i kvinders plads på arbejdsmarkedet.

I fik jeres arbejde. Pas det.

Kilde: