Kristne skoler må afvise muslimske elever

Slettet Bruger,

31/05/2007

Sankt Ansgars Skole har nu undervisningsministerens ord for, at man gerne må afvise ikke-kristne elever. Den katolske privatskole på Nørrebro i København blev kritiseret af Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC), der mente, at skolens kvote på højst 20 procent ikke-kristne elever i hver klasse var i strid med loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, tro og seksuel orientering.

I en udtalelse slår Undervisningsministeriet fast, at det er op til skolerne af afgøre, hvilke elever de vil optage, skriver Jyllands-Posten. Friskoleloven siger, at skolerne selv må bestemme, hvem de vil optage, så længe de følger den øvrige lovgivning. Dette mener DRC ikke, at Undervisningsministeriet tager hensyn til.

"Denne udtalelse er skåret til anledningen. Man har villet have et bestemt resultat, og så har man undladt at se på den øvrige lovgivning, men kun set på friskoleloven. Det er desværre igen et forsøg på at legitimere, at muslimerne bliver behandlet ringere end andre befolkningsgrupper," siger Niels Erik Hansen, leder af DRC, til Jyllands-Posten.

Han gør opmærksom på en sag for to år siden, hvor Undervisningsministeriet slog fast, at kristne friskoler ikke må afvise at ansætte homoseksuelle lærere:

"Det står slet ikke mål med hinanden, at ministeren siger, at privatskolerne ikke må afvise homoseksuelle lærere, men at de gerne må lave kvoter for, om der må sidde tre eller fire elever med muslimsk baggrund i klassen."

Kollektive frihedsrettigheder
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) mener, at det er DRC, der er galt afmarcheret.

"Vi har en lovgivning, der sikrer mod diskrimination på baggrund af seksuel orientering, men samtidig har vi en friskolelov, som udtrykkeligt giver forældre ret til at basere frie skoler på bestemte pædagogiske, politiske eller religiøse opfattelser. Det ene strider ikke mod det andet. Når man opretter en katolsk friskole, har man lov til at holde fast i, at den skal være katolsk. DRC glemmer, at vi har kollektive frihedsrettigheder, som i visse tilfælde fortrænger individdets rettigheder," siger han.

Skoleleder Kirsten Hanberg gør opmærksom på, at det netop er den danske identitet, der gør Sankt Ansgars Skole til et populært valg.

"Forældrene er vant til at blive henvist til en venteliste på privatskolerne, og de muslimske forældre søger netop vores skole, fordi den har forholdsvis få muslimske elever," siger hun.

mkr

Kilde: