Kristne kvinder forfølges i Irak

Slettet Bruger,

28/09/2007

Moderat muslimske og kristne kvinder udsættes for voldsomme overgreb i det sydlige og centrale Irak. Mod deres vilje tvinges de til at leve efter strenge islamistiske regler og voldtægt er ofte forekommende. Sammenholdt med civilbefolkningens risiko for at blive tilfældige ofre for ekstrem vold, betyder det, at alle flygtninge fra områderne bør anses for at være omfattet af FN´s flygtningekonvention. Det mener UNHCR, FN´s flygtningeorganisation, og ønsket deles af det Radikale Venstre, skriver Jyllands-Posten i dag.

"Regeringen vil sende kvinder hjem til voldtægt og islamisering. UNHCR fører en klar og utvetydig dokumentation for beskyttelsesbehovet. Regeringen må enten erkende sin ligegyldighed over for konventionen og de mennesker, som det drejer sig - eller tage skeen i den anden hånd," siger integrationsordfører Morten Østergaard.

Venstres udlændingeordfører Irene Simonsen er til gengæld helt tryg ved den danske behandling af asylsager.

"Jeg tager afstand fra tvangsislamisering og religiøs forfølgelse, men det er ikke en risiko, som alle løber. Irak er et stort land med store regionale forskelle. Det tog for eksempel FN lang tid at nå frem til, at der er fredligt i det nordlige Irak, og flygtninge, der er individuelt forfulgte, får under alle omstændigheder asyl," udtaler Irene Simonsen fra New York, hvor hun er til FN´s generalforsamling.

Flere irakiske asylansøgere
I de første otte måneder af 2007 er antallet af irakiske asylsansøgere 847. Til sammenligning kom der i hele 2006 kun 516. Det er Udlændingeservice, der behandler asylsagerne, der i tilfælde af afslag kan ankes til Flygtningenævnet.
Det har nævnet gjort i 20 procent af tilfældene, mens tallet er 29 procent, for ansøgere fra det centrale- og sydlige Irak.

Efter pres fra Dansk Flygtningehjælp begynder Flygtningenævnet i dag behandlingen af seks sager, som hos såvel Udlændingeservice som nævnet selv tidligere har resulteret i afslag på asyl.

[email protected]

Kilde: