Krævende borgere truer offentligt ansatte

Slettet Bruger,

27/12/2007

De tider er forbi, hvor man sætte en ære i at klare sig selv uden almisser fra staten. Når danskerne i dag møder op på de offentlige socialkontorer, er det med forventningen om at få hjælp med store og små problemer. Og hvis ydelsen ikke lever op til borgernes krav, lader nogle frustrationerne gå ud over sagsbehandleren. Det viser en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget blandt landets kommuner.

Over halvdelen af landets kommuner har således oplevet langtidssygemeldinger som følge af vold eller trusler, og heraf vurderer 54 pct. af kommunerne, at problemet er stigende.

"Forældre til børn i skolen eller børn af ældre i hjemmeplejen har mindre respekt for læreren og hjemmehjælperen end for få år siden. Der er blevet et mere kontant kundeforhold, hvor borgerne er blevet mere krævende og mere vedholdende," siger Preben Meier Pedersen, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening (KL) med speciale i arbejdsmiljø, til Jyllands-Posten.

Ikke frit valg på alle hylder
Også hos Dansk Socialrådgiverforening vurderer næstformand Bettina Post, at kravene til socialarbejderne er stigende.

"I mange tilfælde er der jo tale om folk, der har mistet deres dømmekraft og i virkeligheden er psykiatriske tilfælde. Samtidig er der også blandt almindelige borgere øgede forventninger til den offentlige service. Nogle bliver meget ophidsede, når de finder ud af, at der ikke er frit valg på alle hylder," siger hun til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: