Konservative: Brug flere penge til børnehaver

Slettet Bruger,

26/07/2007

Det vrimler med udgiftskrævende konservative forslag denne sommer, og nu vil Per Ørum Jørgensen bruge yderligere af det råderum, som ellers kunne have været brugt på skattelettelser, fremgår det af dagens Berlingske Tidende. Landets børneinstitutioner er i for dårlig stand, mener den familiepolitiske ordfører og foreslår at bruge 500 mio. kr. på udbygge og istandsætte vuggestuer og børnehaver.

"Vi er rigtig gode til at give rettigheder til burhøns, mens vi er mindre kritiske over for de forhold, som vi byder vores børn. I nogle børnehaver og vuggestuer er de fysiske rammer simpelthen ikke i orden. De skal renoveres og udbygges, så vi får skabt et godt miljø til børnene," forklarer Per Ørum Jørgensen sit forslag med.

De Konservative vil etablere en ordning, hvor landets kommuner kan få et statsligt tilskud, der svarer krone for krone til, hvad de selv bruger på renoveringerne. Regeringen har i sit regeringsgrundlag fra 2005 øremærket to milliarder til børnepasningsområdet, og der er stadig en milliard tilbage. Det er herfra Per Ørum Jørgensen vil finde pengene til sit forslag, der ikke umiddelbart får opbakning hos regeringspartneren.

"Jeg er ikke afvisende, men vil heller ikke sige, at det præcis er det, som halvdelen af den næste milliard skal bruges til. Vi skal bruge pengene så fornuftigt som muligt, og derfor skal vi grundigt diskutere det," siger Venstres familiepolitiske ordfører, Inger Støjberg, der samtidig gør opmærksom på, at det overvejende er kommunernes opgave at sørge for ordentlige institutionsforhold.

Heller ikke Dansk Folkeparti vil udstede konkrete pengeløfter, men Peter Skaarup erklærer dog, at renoveringer kan være tiltrængt.

[email protected]Kilde: