Konsekvent aktivering giver stort fald i ledighed

Slettet Bruger,

09/07/2007

På tre år er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet fra 129.000 til 97.000. Det betyder temmelig præcist, at en ud af fire er kommet væk fra kontanthjælp, langt de fleste er i beskæftigelse og er altså ikke kommet på andre offentlige ydelser. Det fremgår af Politiken i dag.

Samtidig viser tal fra landets førende jobcentre, at en konsekvent hård aktiveringslinje kan skaffe mere end halvdelen af alle kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

"Når vi modtager kontanthjælpsmodtagere, bliver de straks aktiverede. Vi diskuterer ikke sygdom og fortrædeligheder med dem, men job. Og siger de nej til vores tilbud, klapper pengekassen i," siger centerleder Ole Skov fra jobcentret i Lemvig, der sammen med Hørsholm har været bedst til at få folk væk fra kontanthjælp.

Jobcentre svigter
På landets ti førende jobcentre har der været fald i antallet af personer på kontanthjælp på 44 procent mod altså en fjerdedel på landsplan. Hvis de øvrige centre kunne nå samme niveau, ville det svare til, at yderligere 24.000 mennesker kommer fra kontanthjælp over i beskæftigelse.

Men det kan måske blive et problem. Landets jobcentre er plaget af et generelt kaos, der betyder, at halvdelen af landets kontanthjælpsmodtagere ikke bliver indkaldt til de såkaldte kontaktsamtaler til tiden. I en kommune som Silkeborg er det kun en ud af sytten, der kommer rettidigt til den lovpligtige samtale. Det viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ifølge Ugebrevet A4. Når det gælder aktivering er det knapt 60 procent, som ikke modtager et aktiveringstilbud til tiden.

mol
Kilde: