Konkurrencerådet siger god for lokalt monopol til dagligvarekæde

Det er helt i orden, at Arealudviklingsselskabet, som ejes af staten og Københavns Kommune, vil give monopol på dagligvaresalg til én supermarkeds...

Slettet Bruger,

26/03/2008

Det er helt i orden, at Arealudviklingsselskabet, som ejes af staten og Københavns Kommune, vil give monopol på dagligvaresalg til én supermarkedskæde i Ørestad Syd. Det har Konkurencerådet i dag afgjort.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Arealudviklingsselskabet overtræder konkurrenceloven ved gennem en koncession at tildele én dagligvarekæde 10 års eneret på dagligvarehandel i den endnu uopførte bydel Ørestad Syd på Amager. Ørestad Syd vil omfatte 10.000 beboere, og herudover vil ca. 15.000 personer få deres daglige gang i bydelen, skriver Konkurrencerådet i en pressemeddelelse.

I første omgang vil aftalen omfatte etablering og drift af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m2. Det er hensigten, at butikken skal etableres, allerede når de første beboere flytter ind i Ørestad Syd. Arealudviklingsselskabet har endvidere option på, at vinderen af udbuddet etablerer yderligere 1-3 dagligvarebutikker.

Konkurrencerådet har i vurderingen af, at aftalen om eneret ikke fører til en mærkbar begrænsning af konkurrencen, bl.a. lagt vægt på:
  • At der i det helt nære område uden for Ørestad Syd (en radius af ca. 2 km.) allerede ligger en række store dagligvarebutikker.
  • At der inden for en radius af ca. 5 km. fra Ørestad Syd ligger ca. 62 dagligvarebutikker.
  • At der på det relevante geografiske marked, som er nationalt, findes ca. 2.300 dagligvarebutikker med et samlet areal på ca. 2 mio. m2.
  • At der - særegent for den konkrete sag - er tale om en helt ny bydel under opførelse. Selvom eneretten er langvarig, så er der ikke konkret grundlag for at anse længden urimelig lang i forhold til de faktiske omstændigheder, herunder hensynet til de investeringer koncessionshaveren skal afholde på et tidligt tidspunkt i forhold til bydelens udvikling.
Det var De Samvirkende Købmænd, der havde klaget over det lokale monopol til Konkurrencerådet. Købmændenes direktør, John Wagner, raser over afgørelsen.

"Det er under alle omstændigheder konkurrenceforvridende og usympatisk, at en offentlig virksomhed på denne måde søger at begrænse konkurrencen, og det er forbløffende, at konkurrencemyndighederne kan forsvare og understøtte en udvikling i butiksstrukturen, som bygger på tildeling af monopoler," siger John Wagner til Ritzau.

[email protected]

Kilde: