Konflikt standser medlemsflugten fra arbejderbevægelsen

Erfaringen siger ifølge arbejdsmarkedsforskere, at en arbejdskonflikt som den igangværende blandt det offentligt ansatte sundheds- og plejepersonal...

Slettet Bruger,

21/04/2008

Erfaringen siger ifølge arbejdsmarkedsforskere, at en arbejdskonflikt som den igangværende blandt det offentligt ansatte sundheds- og plejepersonale ikke ender med højere løn til de konfliktende. Men allerede nu kan arbejderbevægelsens fagforeninger konstatere, at de har høstet en anden gevinst af konflikten: De har flere medlemmer, end de ville have haft uden, skriver Kristeligt Dagblad.

Forbundene uden for LO har mistet hundreder af medlemmer på grund af den aktuelle konflikt, lyder meldingen fra Kristelig Fagbevægelse, Danmarks Frie Fagforening og ASE. Alle tre steder vurderer man, at medlemmerne har været bekymret for de økonomiske konsekvenser, da LO-forbundet Fag og Arbejde, FOA, sidste år vedtog, at medlemmer kun kunne få strejkegodtgørelse, hvis de var meldt ind pr. 1. januar i år.

Kristelig Fagbevægelses landsformand, Søren Fibiger Olesen, oplyser, at man under normale omstændigheder ville have fået et par hundrede pædagoger, social- og sundhedsassistenter overført fra FOA siden nytår. I stedet har man mistet omkring 100 medlemmer.

"FOA har oprustet forud for konflikten med stærke appeller om, at nu må vi stå sammen for at få højere løn, og det har kostet medlemmer hos os," siger Søren Fibiger Olesen til Kristeligt Dagblad.

Hos ASE vurderer pressechef Peter I. Petersen, at man også har mistet godt 100 medlemmer.

"Vi tager normalt også medlemmer fra FOA, men nu er det så gået den anden vej på grund af konflikten. Forklaringen er formentlig, at vi ikke er en fagforening, men en a-kasse, som ikke udbetaler strejkegodtgørelse," siger Peter I. Petersen.

Forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA bekræfter, at organisationen har haft en stor medlemsvækst fra "uorganiserede", herunder Kristelig Fagforening, det seneste års tid.

[email protected]

Kilde: