Kommunister med våbendrømme støttes af kommunen

Slettet Bruger,

13/06/2007

En forening, der går ind for at bekæmpe politiet med skydevåben, kan sagtens modtage støtte i dagens Danmark. Ifølge Politiken har Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund (DKU) i år modtaget 50.234 kroner fra kommunen i form af medlemstilskud samt tilskud til husleje og hytteleje.

På trods af, at DKU-formand Cathrine Pedersen har udtalt, at "hvis man vil overtage statsmagten, er man nødt til selv at skyde," ser fritidschef i Københavns Kommune, Mads Kamp Hansen, ingen grund til at trække støttekronerne tilbage.

"Jeg opfatter udtalelserne mere som en holdning end som en opfordring. Men i sidste ende er det domstolene, der skal afgøre, hvad der er lovligt og ikke lovligt," siger han til Politiken.

Rockere får også tilskud
Hvis kommunen skal fjerne støtten, kræver det, at politiet har rejst sigtelse, og at en domstol har opløst foreningen.

Mads Kamp Hansen henviser til, at også rockere får tilskud, selvom nogle kommuner har forsøgt at fratage dem det. Men rockerne opfyldte forpligtelserne og får stadig del i støttepengene.

mkr

Kilde: