Kommunerne tjener formuer på parkering

Indtjeningen på parkering er fordoblet i flere kommuner, viser en undersøgelse, som FDM's medlemsblad Motor har foretaget

Slettet Bruger,

31/07/2008

Indtjeningen på parkering er fordoblet i flere kommuner, viser en undersøgelse, som FDM's medlemsblad Motor har foretaget. Men det er ikke lovligt at indføre betalingsparkering alene for at fylde kommunekassen, påpeger FDM, som kritiserer kommunerne for at bruge parkering som en skatteskrue.

"København er helt sikkert det værste eksempel. Her har man sat taksterne op samtidig med, at man har nedlagt P-pladser. Derfor kan det ikke ses som andet end en skatteskrue, når man samtidig forringer forholdene for bilisterne," siger FDMs adm. direktør Thomas Møller Thomsen.

Motors undersøgelse viser, at Københavns Kommune alene fra 2004-2007 har forøget overskuddet på parkering fra 120 til 324 mio. kr. årligt. FDM støtter derfor regeringens forslag om at sætte et loft på parkeringsindtægterne, så merindtjeningen automatisk tilfalder staten. Det vil sikre, at parkering ikke bliver brugt til at finansiere huller i kommunekassen.

"Parkeringsreglerne er til for at regulere trafikken og skabe sikre forhold for trafikanterne - ikke for at fylde kommunekassen," siger Thomas Møller Thomsen.

Også Odense og Aalborg har næsten fordoblet indtjeningen på parkering de seneste år, mens Kolding og Hillerød har haft en mindre stigning

[email protected]

Kilde: