Kommunalt fravær giver københavnerne 700.000 timers mindre service

Slettet Bruger,

13/09/2007

Det offentlige fravær er højt, men i forhold til de ansatte på Københavns Kommune fremstår offentligt ansatte i andre kommuner som de rene morakker. Hvis kommunalarbejderne i Københavns Kommune var lige så flinke som ansatte i andre kommuner til at passe deres arbejde, ville borgerne kunne få 700.000 timers ekstra offentlig service om året, hvilket svarer til 400 fuldtidsansatte. Det viser en analyse, som Dansk Industri Hovedstaden har udarbejdet på baggrund af data fra Det Fælleskommunale Lønkontor, skriver Berlingske Tidende.

De københavnske ansatte havde i gennemsnit 116,3 fraværstimer i 2006. Til sammenligning havde de ansatte i den daværende Ledøje-Smørum Kommune 91,7 timers fravær, mens de ansatte i den gamle Søllerød Kommune havde 98,5 timers fravær. Derfor opfordrer Dansk Industri til, at man tager bedre fat i de ansatte, der ofte bliver hjemme i sengen.

Samtaler skal mindske fravær
"København bør forstærke den ledelsesmæssige fokus på området. Vi har f.eks. i samarbejde med Dansk Metal haft stor succes med at bringe sygefravær ned. Det kan være samtaler med ansatte med mange sygedage samt bestræbelser på at gøre arbejdsglæden højere," siger regionalforeningssekretær i DI-Hovedstaden Benny Damsgaard.

Venstre i København foreslår ifølge gruppeformand Martin Hirsch at nedsætte en indsatsgruppe, der skal kigge på sagen.

"Det er værd at tage med, at man kan frigive 400 årsværk til service, hvis Københavns Kommune bliver lige så dygtige til at få sygefraværet bragt ned som de bedste kommuner. Vi skal selvfølgelig overholde gældende regler om, hvor meget vi må tage kontakt med sygemeldte. Men vi må have svar på, hvad årsagerne er, og om arbejdsmiljøet fejler noget."

[email protected]

Kilde: