Kommunalt ansatte har ekstra sygeuge

Slettet Bruger,

02/11/2007

10.700 fuldtidsstillinger. Så meget mere arbejde kunne der udføres, hvis de kommunalt ansattes sygefravær lå på niveau med sygefraværet i den private sektor. Det svarer til, at de kommunalt ansatte er syge næsten én uge længere end skatteyderne i det private. Det skriver Børsen i dag.

Formanden for Dansk Erhverv, Poul-Erik Petersen, peger på, at det helt afgørende for regeringens kvalitetsreform er en fokus på ledelse og medarbejdertrivsel.

"Bedre ledere i den offentlige sektor er den eneste måde at få reduceret sygefraværet på. Det kræver lederuddannelse og et større ledelsesmæssigt rum, så den enkelte leder får plads til at udøve ledelse. Og det kræver mindre detailstyring og bureaukrati i den offentlige sektor," siger Poul Erik Petersen til Børsen.

I 2006 lå det gennemsnitlige sygefravær for kommunalt ansatte på 14,6 arbejdsdage, mens det i den private sektor lå på 9,9 dage.

[email protected]

Kilde: