Kommissær klandrer kandidater

Den valgkamp, de danske kandidater til Europa-Parlamentet har ført, vækker ikke just beundring hos EU-kommissær Mariann Fischer Boel

Slettet Bruger,

07/06/2009

Den valgkamp, de danske kandidater til Europa-Parlamentet har ført, vækker ikke just beundring hos EU-kommissær Mariann Fischer Boel. DEt skriver jp.dk. Ifølge Fischer Boel har de opstillede brugt alt for megen tid på at diskutere emner, der intet har med parlamentet at gøre, eller som parlamentet ikke har en realistisk mulighed for at påvirke.

"Hvis man vil føre kontraktpolitik, må man finde områder som f.eks. fødevaresikkerhed, mærkning eller fri bevægelighed i sundhedssektoren, som man har indflydelse på, hvis man bliver valgt," siger Mariann Fischer Boel til jp.dk.

Som et eksempel nævner hun, at krav om, at EU' s rejsecirkus mellem Bruxelles og Strassbourg skal standses er urealistiske, da rejseriet er fastlagt i EU-traktaten. Heller ikke de mange, der i valgkampen har udtrykt ønske om at afskaffe landbrugsstøtten, som for eksempel Socialdemokraternes Dan Jørgensen, kan gøre sig noget håb om at få deres synspunkter igennem, mener Fischer Boel.

"Dan Jørgensen ved godt, at det er helt urealistisk. Det vil regeringerne i EU aldrig nogensinde være med til, ligesom EU-parlamentet, som han selv sidder i, slet ikke vil sige ja til den slags radikale ændringer," siger EU-kommissæren til jp.dk.

[email protected]

Kilde: