Kolonihaveejere: Mangel på fri prisdannelse giver sort marked

Slettet Bruger,

05/07/2007

Kolonihavejerne i Ballerup-kredsen er nu blevet så trætte af Kolonihaveforbundets faste og urealistisk lave priser på kolonihaver, at de sagsøger forbundet for at slippe ud af dets priskrav. Som kolonihaveejer er medlemskab af forbundet obligatorisk, og det betyder, at man må rette sig ind efter forbundets prisfastsætning, hvis man vil sælge sin grund. Forbundet kører af politiske årsager med fastpriser på grundene, der ligger langt under den reelle markedsværdi.


Men virkelighedens konsekvenser stemmer ikke overens med forbundets gode hensigter, mener Anette Nordstrøm Hansen, formand for Ballerup-kredsen

"Som det ser ud nu, så sælges husene til op imod en million på det sorte marked i stedet. Det synes vi ikke er rimeligt. Derfor skal reglerne laves om, så udgifter for et nyt tag eller køkken regnes med i prisen," siger hun til tv2.dk.

Hos Kolonihaveforbundet kan man ikke forstå kritikken.

"Vi synes det er meget ubehageligt, at vi skal slås med vores egne medlemmer. Men det ændrer ikke vores synspunkt. Fastpriserne har vi, for at kolonihaverne også skal være tilgængelige for den lavere lønnede del af den danske befolkning," siger Mads Kofod, leder af Kolonihaveforbundets sekretariat.

hsh

Kilde: