Knudrede regler står i vejen for sommerhuse på landet

Slettet Bruger,

10/07/2007

Flere tusind forladte gårde kan omdannes til ferieboliger i stedet for at skæmme landskabet. Sådan lyder forslaget fra paraplyorganisationen Bygningskultur Danmark, der repræsenterer en lang række foreninger, institutioner og organisationer inden for bygningskultur og bygningsbevaring.

"Det kunne være et fint alternativ til at bygge nye sommerhuse. Vi ved, at sommerhuse er populære som aldrig før, men boliger med sjæl og historie, som ligger i fri natur, er også i høj kurs. Derfor kan en renoveret gård eller et husmandssted sagtens være et økonomisk fordelagtigt alternativ til de efterhånden ret dyre sommerhuse på markedet," siger Bygningskultur Danmarks direktør, Thomas Martinsen, til Jyllands-Posten.

Ifølge Bygningskultur Danmarks oplysninger står der i dag 60 mio. kvm. landbrugsbyggeri ubenyttet hen, hvor cirka halvdelen har potentiale til genanvendelse. Heraf vurderer arkitekt og landskonsulent Kræn Ole Birkkjær fra Dansk Landbrugsrådgivning, at omkring 10 pct. - 3 mio. kvm., der svarer til 15.000 boliger på 200 kvm. hver - har en naturbeliggenhed, der gør dem egnede til brug som ferieboliger.

Indviklet og restriktiv lovgivning
Men det kræver en ændring af planloven og landbrugsloven, der i øjeblikket kræver, at en beboer har fast bopæl på ejendommen, eller at der som minimum er en helårs-lejer.

"Vi skal have væltet det, der ikke er bevaringsværdigt, og den meget indviklede og restriktive lovgivning skal tilpasses, så der bliver mulighed for ferieboliger og turisme uden bopælspligt i de mest velegnede velegnede ejendomme," siger Kræn Ole Birkkjær.

Positive konservative
Også fra politisk hold er der opbakning. De Konservatives miljøordfører Christian Wedell-Neergaard udtaler:

"Det er af helt afgørende betydning, at tiloversblevne og forfaldne landbrugsbygninger enten forsvinder helt via nedrivning - eller f.eks. bliver brugt til feriehuse. Derfor er det et fornuftigt forslag, som der bør arbejdes videre med."

Også den konservative miljøminister Connie Hedegaard har tidligere ytret ønske om at omdanne forladte helårsboliger til sommerhuse.

[email protected]

Kilde: