Khader får formand fra Liberalisterne

Af Ole Birk OlesenPå en ekstraordinær generalforsamling blev der i aftes valgt en ny storkredsbestyrelse i Liberal Alliance i København, som er par...

Slettet Bruger,

10/12/2008

Af Ole Birk Olesen

På en ekstraordinær generalforsamling blev der i aftes valgt en ny storkredsbestyrelse i Liberal Alliance i København, som er partiformand Naser Khaders kreds. Som ny formand og medlem af hovedbestyrelsen blev valgt Torben Mark Pedersen, der tidligere var formand for partiet Liberalisterne.

"Med den nye bestyrelse har vi fået den ledelsesmæssige forandring i København, som partiet undergik politisk i efteråret, og den nye bestyrelse bakker fuldt og helt op bag partiets nye principprogram og Naser Khader som partileder," udtaler Torben Mark Pedersen.

For en måned siden meldte otte ud af ni bestyrelsesmedlemmer i Liberal Alliances københavner-bestyrelse sig ud af partiet, deriblandt formand, næstformand, kasserer og folketingssuppleant Charlotte Engell. Det skete i protest mod partiets nye og mere konsekvent liberale linje.

For Torben Mark Pedersen er den nye linje omvendt en forudsætning for hans indsats i Liberal Alliance.

"Danmark har brug for den samme politiske forandring, som Liberal Alliance har været igennem: Fra et midterparti, der forsøgte at stille alle tilfreds, til et klart profileret parti med en vision om Danmark som en vindernation," siger han og nævner udlændingepolitikken som et konkret eksempel:

"Det er befriende, at Liberal Alliances nye indvandringsudspil gør op med dogmet om, at det er et succeskriterium for velfærdsstaten, at flest muligt forsørges af det offentlige, og at vi skal stille krav til både indvandrere og danskere om, at de så vidt muligt er selvforsørgende. Det er den slags forandringer, der er brug for i dansk politik."

[email protected]

Kilde: