Kgs. Enghave lokaludvalg ønsker ikke "ungdomshus"

I går aftes vedtog Kgs

Slettet Bruger,

14/03/2008

I går aftes vedtog Kgs. Enghave lokaludvalg et høringssvar angående en placering af et såkaldt "ungdomshus" på Bavnehøj i Kgs. Enghave.

Otte stemte for en udtalelse imod en placering af et ungdomshus i bydelen, seks stemte for en udtalelse for en placering af et ungdomshus i bydelen og tre undlod at stemme.

Her stemte udvalget for et neutralt høringssvar der bl.a. problematiserede
høringsprocessen.

"Kgs. Enghave Lokaludvalg udtrykker sin utilfredshed med den korte tidsfrist, kommunen har givet Lokaludvalget til at gennemføre høringen om ungdomshuset. Vi mener ikke tiden har været tilstrækkelig til at planlægge høringen og dermed at få afdækket alle holdninger i lokalområdet," hedder det i høringssvaret til kommunen.

Selvom der var ikke er enighed i lokalrådet om hvorvidt en placering at et nyt hus til de autonome i bydelen kan anbefales, udtrykte lokaludvalget i sit høringssvar, bekymring vedrørende de autonomes opførsel under de optøjer, der gentagne gange har stået bag i København.

"Indholdet af kulturelle aktiviteter beskrevet som formål for ungdomshuset er Lokaludvalget ikke imod. I løbet af høringsprocessen er det dog blevet tydeligt, at der er en udbredt modstand mod at invitere de ungdomshusaktivister, som deltog i bydelen. Der blev i hørringsprocessen givet udtryk for, at oplevelsen optøjerne på Nørrebro i forbindelse med rydningen af Jagtvej 69, til af demonstrationer afholdt af ungdomshusbevægelsen ved Vestre Fængsel skræmte. Lokaludvalget ønsker selvfølgelig ikke brændende biler og kampe mellem aktivister og politi med brosten flyvende gennem luften. Især ikke hvis det hindrer brandvæsenet i at rykke ud. Derfor er det vigtigt, at aftalerne om, at der ikke må forekomme vold og hærværk i forbindelse med huset, overholdes," hedder de i høringssvaret.

I en mindretalsudtalelse vedhæftet høringsvaret, udtrykker de seks tilhængerne af et hus i bydelen alligevel deres bekymring over hvad et hus fyldt med autonome kan gøre ved bydelen.

"Eftersom en del af et nyt ungdomshus' aktiviteter vil være afholdelse af koncerter o.l. er det en fordel ved placeringen på Enghavevej, at der forholdsvis langt til beboelsesejendomme. Det er dog et faktum, at der er en frygt for, hvad et ungdomshus vil føre med sig af ulovligheder," hedder det i mindretalsudtalelsen.

[email protected]

Kilde: