Regeringen i totalt kursskifte om tvangsfjernelser

Af Ole Birk OlesenRegeringens tanker fra 2004 om, at færre børn skulle anbringes uden for hjemmet, er nu fuldstændig skrottet af velfærdsminister K...

Slettet Bruger,

12/05/2008

Af Ole Birk Olesen

Regeringens tanker fra 2004 om, at færre børn skulle anbringes uden for hjemmet, er nu fuldstændig skrottet af velfærdsminister Karen Jespersen. Hun melder tværtimod ud, at der fjernes alt for få børn.

Karen Jespersen vil lancere en reformplan, som skal sørge for, at flere misrøgtede børn fjernes hjemmefra. Gamle dyder som større forældreansvar skal genindføres, og så skal der oprettes regionale centre, der skal hjælpe kommunerne i tunge sociale sager, skriver dr.dk. Initiativet kommer på baggrund af flere beretninger i pressen om børn, som ikke er blevet fjernet fra deres forældre, selvom forholdene børnenes forhold i hjemmet var kritisable.

Karen Jespersens politik er endnu ikke konkretiseret, men den repræsenterer et totalt kursskifte for regeringen på området. Den tidligere konservative socialminister Henriette Kjær gennemførte således i 2003 et opgør med Karen Jespersens linje, fra dengang hun var socialdemokratisk socialminister. Dengang lød det fra Henriette Kjær, at alt for mange børn blev anbragt uden for hjemmet, fordi børnene ofte ville have bedre af, at der blev ydet støtte til deres forældre, hvorved anbringelse kunne undgås.

Statistikkerne viser, at børn, der anbringes uden for hjemmet, meget ofte ender med voldsomme sociale problemer selv. De har f.eks. tretten gange større risiko for at blive narkomaner, ni gange større risiko for at uvikle en psykisk lidelse og seks gange større risiko for at begå selvmord end ikke-anbragte børn.

Fra venstrefløjen i Folketinget kritiseres Karen Jespersens tiltag dog for at være for uambitiøst. SF forlanger penge på bordet.

"Karen Jespersen ved bedre end jeg, at når kalenderen siger oktober, november eller december, så falder anbringelsestallene ude i kommunerne. Og det er jo ikke fordi, far slår mindre i oktober. Det er fordi, der simpelthen ikke er budgetter," siger Özlem Sara Cekic, socialordfører for SF, ifølge dr.dk.

Karen Jespersen vil først invitere partierne til en drøftelse af sagen efter sommerferien.

[email protected]

Kilde: