Kæmpemøller på vej trods støjproblemer

Mens måleresultater fra en regeringsbetalt videnskabelig undersøgelse peger på, at den eksisterende lovgivning ikke beskytter naboer til vindmøller...

Slettet Bruger,

08/04/2008

Mens måleresultater fra en regeringsbetalt videnskabelig undersøgelse peger på, at den eksisterende lovgivning ikke beskytter naboer til vindmøller godt nok mod støj, fortsætter planlægningen af nye store mølleprojekter som hidtil, skriver Berlingske Tidende.

Flere steder i landet er projekter ved at blive blåstemplet, og i Kappel på Lolland frygter beboerne, at syv gigantiske forsøgsmøller bliver rejst, uden at myndighederne tager højde for de nye videnskabelige resultater.

Og foreløbig har beboerne noget at have bekymringen i, for myndighederne har ikke aktuelle planer om at reagere på forskningsresultaterne. By og Landskabsstyrelsen, der behandler sagen om møllerne i Kappel, har ikke tænkt sig at tage højde for den nye viden, medmindre Miljøstyrelsen siger, at der er anledning til det.

Og Miljøstyrelsen har foreløbig ingen planer om at ændre kurs. Tværtimod mener styrelsen, at projektets data støtter styrelsens regel om, at der ikke er problemer med den såkaldt lavfrekvente støj fra store vindmøller, når blot grænseværdierne til den almindelige udendørs støj er overholdt.

Derfor har styrelsen skrevet til bl.a. Ærø Kommune, der planlægger opførelsen af tre store møller, at "intet peger på, at der skulle være problemer med lavfrekvent støj fra vindmøller" .

Den besked kommer særdeles bag på professor i akustik Henrik Møller, Aalborg Universitet, der er projektleder på den del af projektet, der skal vurdere støjgenerne fra møllerne. Han har lavet beregninger på måleresultaterne fra projektet. Og de viser ifølge Henrik Møller det stik modsatte af, hvad Miljøstyrelsen har meldt ud.

Hans analyse viser, at støjen fra de fire forsøgsmøller i projektet kan give overskridelser af grænseværdien for lavfrekvent støj indendøre, selv om de almindelige udendørs støjkrav til vindmøllerne i Kappel er overholdt.

"Der er tale om ganske betydelige overskridelser af grænseværdien. De målinger, lydfirmaet Delta har gennemført, viser klart, at lavfrekvent støj bør være i fokus ved projektering af nye vindmølleprojekter. Det må myndighederne tage hensyn til i stedet for at benægte mulige problemer, som Miljøstyrelsen gør," siger Henrik Møller.

Han er professor på et institut, der om godt et år skal være værter for en verdenskonference om netop støj fra vindmøller. Det skriver Berlingske Tidende.

Alligevel er Miljøstyrelsen ikke overbevist om, at Henrik Møller er på rette spor.

"Henrik Møller bruger en anden metode, end den vi bruger. Han regner eksempelvis med, at husene isolerer dårligere mod støjen, end vi gør. Vi kender heller ikke forudsætningerne for hans beregninger. Og dertil kommer, at han ikke er leder af det projekt, han udtaler sig om. Vi afventer de officielle konklusioner fra lydfirmaet Delta, der er overordnet projektleder," siger civilingeniør i Miljøstyrelsen Jesper Mogensen.

Delta er dog ikke grundlæggende uenig med Henrik Møller i hans udlægning, om end firmaet har meldt ud, at der kan ventes flere nuancer i den endelige rapport. Firmaet siger også, at Henrik Møller generaliserer ud fra enkeltstående tilfælde.

Det afviser Henrik Møller, der peger på at overskridelserne af grænseværdien for lavfrekvent støj hviler på data fra alle de fire møller i projektet. Han minder også om, at en videnskabelig artikel fra universitetet har påvist, at Miljøstyrelsens metode undervurderer støjproblemerne.

Hertil siger Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen, at styrelsen er i gang med at se nærmere på netop den artikel. Vicedirektør i Delta Stig Lumby oplyser, at der lige nu arbejdes på højtryk for at få skrevet konklusionerne fra projektet. Han regner med, at de ligger klar om en måneds tid, skriver Berlingske Tidende.

[email protected]

Kilde: